ESTACIÓ METEOROLÒGICA TARADELL
Datos meteo: juny 2014
Fecha Temperatura Humitat Precipitació Vent Direcció Sol ET Index UV Rad. Solar Punt Ros. Índex Ref. Ràfaga Vent
01/06/2014 16,3 °C min. 02:50
8,3 °C
Máx. 12:55
24,4 °C
73 % min. 11:55
42 %
Máx. 03:35
98 %
0,2 mm Máx. 02:30
0,2 mm
3,2 km/h Máx. 13:15
19,3 km/h
S-SE 8,83 h Máx. 16:40
8,83 h
4,291 mm Máx. 11:00
0,635 mm
3,3 UV-I Máx. 11:50
7,1 UV-I
270 W/m² Máx. 12:55
1129 W/m²
11,3 °C Máx. 09:10
13,4 °C
min. 02:50
7,9 °C
16,3 °C Máx. 12:55
24,3 °C
min. 02:50
8,3 °C
7,6 km/h Máx. 13:15
43,5 km/h
02/06/2014 15,8 °C min. 04:55
9,9 °C
Máx. 12:30
21,2 °C
70 % min. 12:30
52 %
Máx. 04:15
92 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
5,2 km/h Máx. 14:20
27,4 km/h
S 9,83 h Máx. 16:15
9,83 h
3,377 mm Máx. 09:00
0,381 mm
2,7 UV-I Máx. 12:25
7,4 UV-I
184 W/m² Máx. 10:35
1227 W/m²
10,2 °C Máx. 11:55
12,3 °C
min. 06:10
7,7 °C
15,8 °C Máx. 12:30
21,2 °C
min. 04:55
9,9 °C
10,5 km/h Máx. 15:45
57,9 km/h
03/06/2014 16,1 °C min. 04:25
9,7 °C
Máx. 13:15
23,6 °C
70 % min. 13:15
48 %
Máx. 04:40
93 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
6,4 km/h Máx. 13:45
22,5 km/h
N 10,75 h Máx. 17:50
10,75 h
4,441 mm Máx. 13:00
0,635 mm
3,2 UV-I Máx. 12:00
6,9 UV-I
264 W/m² Máx. 11:00
1169 W/m²
10,4 °C Máx. 12:45
13,2 °C
min. 22:40
7,7 °C
16,1 °C Máx. 13:25
23,6 °C
min. 04:25
9,7 °C
11,6 km/h Máx. 15:15
37,0 km/h
04/06/2014 16,2 °C min. 04:40
9,6 °C
Máx. 12:45
24,9 °C
78 % min. 09:55
41 %
Máx. 05:40
94 %
1,0 mm Máx. 14:20
0,6 mm
3,6 km/h Máx. 14:20
22,5 km/h
N 9,25 h Máx. 16:35
9,25 h
3,579 mm Máx. 13:00
0,584 mm
3,0 UV-I Máx. 12:25
7,6 UV-I
229 W/m² Máx. 11:15
1146 W/m²
12,3 °C Máx. 14:20
15,7 °C
min. 01:35
7,6 °C
16,2 °C Máx. 12:45
24,8 °C
min. 04:40
9,6 °C
8,4 km/h Máx. 14:20
48,3 km/h
05/06/2014 18,5 °C min. 04:50
12,1 °C
Máx. 13:50
24,2 °C
65 % min. 15:00
49 %
Máx. 05:25
96 %
0,8 mm Máx. 00:05
0,4 mm
8,1 km/h Máx. 09:35
17,7 km/h
S-SE 7,50 h Máx. 13:55
7,50 h
4,723 mm Máx. 12:00
0,635 mm
4,1 UV-I Máx. 11:35
7,0 UV-I
264 W/m² Máx. 09:50
995 W/m²
11,6 °C Máx. 11:30
14,2 °C
min. 23:25
10,0 °C
18,5 °C Máx. 13:55
24,2 °C
min. 04:50
12,1 °C
16,1 km/h Máx. 10:10
35,4 km/h
06/06/2014 18,5 °C min. 04:45
11,9 °C
Máx. 11:10
26,8 °C
73 % min. 11:15
43 %
Máx. 04:50
91 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
4,4 km/h Máx. 13:50
20,9 km/h
N 7,25 h Máx. 13:55
7,25 h
3,503 mm Máx. 14:00
0,610 mm
3,0 UV-I Máx. 11:05
7,0 UV-I
194 W/m² Máx. 11:00
956 W/m²
13,3 °C Máx. 15:50
17,2 °C
min. 01:05
10,0 °C
18,5 °C Máx. 13:30
26,8 °C
min. 04:45
11,9 °C
6,8 km/h Máx. 14:25
33,8 km/h
07/06/2014 20,4 °C min. 04:25
12,4 °C
Máx. 12:35
29,9 °C
60 % min. 13:55
28 %
Máx. 05:10
95 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
3,6 km/h Máx. 11:40
17,7 km/h
N 8,67 h Máx. 15:05
8,67 h
4,571 mm Máx. 11:00
0,610 mm
3,6 UV-I Máx. 11:55
7,2 UV-I
270 W/m² Máx. 11:20
1021 W/m²
11,5 °C Máx. 09:35
16,6 °C
min. 19:10
7,2 °C
20,4 °C Máx. 12:35
29,8 °C
min. 04:25
12,4 °C
8,4 km/h Máx. 11:50
35,4 km/h
08/06/2014 22,8 °C min. 03:50
13,4 °C
Máx. 12:05
31,0 °C
51 % min. 12:45
23 %
Máx. 05:50
82 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
4,4 km/h Máx. 11:25
24,1 km/h
N 7,50 h Máx. 13:55
7,50 h
6,119 mm Máx. 13:00
0,914 mm
3,7 UV-I Máx. 11:30
7,2 UV-I
266 W/m² Máx. 10:45
960 W/m²
11,1 °C Máx. 09:50
15,7 °C
min. 14:00
7,1 °C
22,8 °C Máx. 12:00
30,9 °C
min. 03:50
13,4 °C
7,7 km/h Máx. 11:25
49,9 km/h
09/06/2014 21,9 °C min. 04:40
14,5 °C
Máx. 10:45
31,4 °C
55 % min. 10:50
24 %
Máx. 05:35
80 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
3,6 km/h Máx. 12:50
17,7 km/h
S-SE 9,17 h Máx. 15:35
9,17 h
4,086 mm Máx. 10:00
0,508 mm
2,5 UV-I Máx. 11:10
6,8 UV-I
202 W/m² Máx. 09:40
1102 W/m²
11,8 °C Máx. 10:25
16,7 °C
min. 10:50
8,3 °C
21,9 °C Máx. 10:45
31,3 °C
min. 04:40
14,5 °C
5,6 km/h Máx. 12:50
30,6 km/h
10/06/2014 21,6 °C min. 04:50
13,2 °C
Máx. 10:25
31,3 °C
51 % min. 11:50
25 %
Máx. 05:25
85 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
4,4 km/h Máx. 13:40
22,5 km/h
S 7,67 h Máx. 14:05
7,67 h
5,662 mm Máx. 13:00
0,737 mm
3,8 UV-I Máx. 11:55
6,9 UV-I
266 W/m² Máx. 09:50
1107 W/m²
10,7 °C Máx. 07:45
13,6 °C
min. 22:05
8,2 °C
21,6 °C Máx. 10:25
31,2 °C
min. 04:50
13,2 °C
11,3 km/h Máx. 15:55
40,2 km/h
11/06/2014 22,5 °C min. 04:25
13,1 °C
Máx. 12:55
30,6 °C
57 % min. 12:10
29 %
Máx. 05:00
83 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
4,4 km/h Máx. 15:10
24,1 km/h
S 9,83 h Máx. 16:15
9,83 h
5,661 mm Máx. 12:00
0,711 mm
3,7 UV-I Máx. 11:45
7,1 UV-I
288 W/m² Máx. 09:45
1007 W/m²
13,0 °C Máx. 11:15
16,0 °C
min. 00:20
8,8 °C
22,5 °C Máx. 13:20
30,6 °C
min. 04:25
13,1 °C
10,4 km/h Máx. 13:25
38,6 km/h
12/06/2014 20,6 °C min. 04:15
15,4 °C
Máx. 11:35
30,8 °C
66 % min. 11:25
34 %
Máx. 23:35
86 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
3,2 km/h Máx. 12:20
17,7 km/h
N 7,83 h Máx. 14:15
7,83 h
3,907 mm Máx. 11:00
0,635 mm
3,2 UV-I Máx. 11:20
6,9 UV-I
213 W/m² Máx. 12:30
1074 W/m²
13,6 °C Máx. 09:15
16,3 °C
min. 05:35
11,7 °C
20,6 °C Máx. 11:35
30,8 °C
min. 04:15
15,4 °C
7,2 km/h Máx. 12:20
37,0 km/h
13/06/2014 20,9 °C min. 04:45
14,0 °C
Máx. 12:55
32,4 °C
63 % min. 12:40
26 %
Máx. 05:05
93 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
4,8 km/h Máx. 13:35
17,7 km/h
N 7,58 h Máx. 15:30
7,58 h
4,317 mm Máx. 12:00
0,711 mm
2,9 UV-I Máx. 11:20
7,1 UV-I
246 W/m² Máx. 12:45
1201 W/m²
13,6 °C Máx. 16:40
17,7 °C
min. 11:45
9,7 °C
20,9 °C Máx. 12:55
32,3 °C
min. 04:45
14,0 °C
9,6 km/h Máx. 13:40
33,8 km/h
14/06/2014 19,6 °C min. 23:25
15,2 °C
Máx. 12:10
30,7 °C
81 % min. 11:55
34 %
Máx. 23:55
98 %
41,2 mm Máx. 18:10
7,8 mm
4,8 km/h Máx. 14:45
24,1 km/h
N 7,17 h Máx. 16:30
7,17 h
4,139 mm Máx. 12:00
0,737 mm
3,5 UV-I Máx. 12:00
7,3 UV-I
233 W/m² Máx. 12:05
1227 W/m²
15,7 °C Máx. 10:50
17,0 °C
min. 11:55
12,5 °C
19,6 °C Máx. 12:10
30,6 °C
min. 23:30
15,2 °C
9,7 km/h Máx. 13:50
43,5 km/h
15/06/2014 15,0 °C min. 05:00
12,3 °C
Máx. 10:20
23,4 °C
92 % min. 11:15
45 %
Máx. 00:00
98 %
5,8 mm Máx. 00:10
1,0 mm
0,4 km/h Máx. 12:15
20,9 km/h
N 6,33 h Máx. 15:30
6,33 h
2,945 mm Máx. 10:00
0,533 mm
3,5 UV-I Máx. 11:20
7,2 UV-I
205 W/m² Máx. 11:25
1287 W/m²
13,6 °C Máx. 08:25
16,4 °C
min. 11:15
10,5 °C
15,0 °C Máx. 10:20
23,3 °C
min. 05:00
12,3 °C
3,6 km/h Máx. 13:15
41,8 km/h
16/06/2014 17,5 °C min. 04:25
13,1 °C
Máx. 11:20
24,1 °C
73 % min. 10:40
47 %
Máx. 04:30
98 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
4,4 km/h Máx. 12:35
19,3 km/h
N-NE 8,67 h Máx. 16:45
8,67 h
3,505 mm Máx. 11:00
0,559 mm
3,0 UV-I Máx. 11:15
7,2 UV-I
220 W/m² Máx. 10:45
1299 W/m²
12,3 °C Máx. 08:30
14,9 °C
min. 21:05
10,8 °C
17,5 °C Máx. 11:25
24,1 °C
min. 04:25
13,1 °C
10,0 km/h Máx. 12:50
32,2 km/h
17/06/2014 14,0 °C min. 23:55
11,7 °C
Máx. 11:45
23,6 °C
89 % min. 11:50
47 %
Máx. 21:55
97 %
16,6 mm Máx. 12:35
4,4 mm
0,4 km/h Máx. 16:55
27,4 km/h
N 5,08 h Máx. 11:55
5,08 h
2,562 mm Máx. 12:00
0,559 mm
2,8 UV-I Máx. 11:35
7,1 UV-I
163 W/m² Máx. 10:40
1136 W/m²
12,2 °C Máx. 08:25
14,9 °C
min. 00:05
10,7 °C
14,0 °C Máx. 11:45
23,6 °C
min. 23:55
11,7 °C
4,4 km/h Máx. 16:55
46,7 km/h
18/06/2014 13,9 °C min. 01:40
11,2 °C
Máx. 11:20
21,0 °C
91 % min. 11:20
58 %
Máx. 07:45
99 %
23,6 mm Máx. 21:00
1,4 mm
4,0 km/h Máx. 11:20
22,5 km/h
N 8,25 h Máx. 15:50
8,25 h
2,514 mm Máx. 11:00
0,432 mm
3,0 UV-I Máx. 11:05
6,9 UV-I
188 W/m² Máx. 11:00
1178 W/m²
12,3 °C Máx. 09:50
15,7 °C
min. 23:30
10,5 °C
13,9 °C Máx. 11:20
20,9 °C
min. 01:40
11,2 °C
9,2 km/h Máx. 23:20
48,3 km/h
19/06/2014 17,8 °C min. 04:10
9,4 °C
Máx. 13:35
26,1 °C
81 % min. 13:25
42 %
Máx. 05:35
98 %
0,2 mm Máx. 01:00
0,2 mm
3,2 km/h Máx. 16:15
25,7 km/h
S-SE 7,83 h Máx. 15:50
7,83 h
4,594 mm Máx. 12:00
0,660 mm
3,7 UV-I Máx. 11:35
7,3 UV-I
276 W/m² Máx. 12:30
1020 W/m²
13,7 °C Máx. 17:25
16,2 °C
min. 04:10
8,8 °C
17,8 °C Máx. 13:35
26,0 °C
min. 04:10
9,4 °C
4,8 km/h Máx. 16:15
46,7 km/h
20/06/2014 21,2 °C min. 04:55
13,1 °C
Máx. 12:35
28,8 °C
68 % min. 11:15
40 %
Máx. 03:25
97 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
4,0 km/h Máx. 16:10
25,7 km/h
S 7,58 h Máx. 14:00
7,58 h
5,282 mm Máx. 12:00
0,711 mm
4,1 UV-I Máx. 11:25
7,4 UV-I
268 W/m² Máx. 09:50
1116 W/m²
14,5 °C Máx. 10:00
17,7 °C
min. 23:55
10,7 °C
21,2 °C Máx. 13:25
28,8 °C
min. 04:55
13,1 °C
8,4 km/h Máx. 16:45
43,5 km/h
21/06/2014 21,1 °C min. 04:55
14,2 °C
Máx. 10:15
30,2 °C
65 % min. 12:05
31 %
Máx. 05:05
91 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
5,2 km/h Máx. 16:05
30,6 km/h
S 7,58 h Máx. 14:00
7,58 h
5,587 mm Máx. 12:00
0,762 mm
3,9 UV-I Máx. 11:45
7,3 UV-I
262 W/m² Máx. 09:50
1048 W/m²
13,7 °C Máx. 09:35
17,6 °C
min. 12:05
10,5 °C
21,1 °C Máx. 10:15
30,1 °C
min. 04:55
14,2 °C
8,8 km/h Máx. 16:05
45,1 km/h
22/06/2014 20,3 °C min. 04:20
13,2 °C
Máx. 13:20
27,0 °C
80 % min. 08:45
61 %
Máx. 23:05
95 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,4 km/h Máx. 17:25
22,5 km/h
S 10,42 h Máx. 16:50
10,42 h
4,036 mm Máx. 11:00
0,584 mm
3,3 UV-I Máx. 10:55
7,5 UV-I
247 W/m² Máx. 09:50
1109 W/m²
16,6 °C Máx. 13:15
19,5 °C
min. 02:40
8,8 °C
20,3 °C Máx. 13:20
26,9 °C
min. 04:20
13,2 °C
3,2 km/h Máx. 17:25
41,8 km/h
23/06/2014 21,3 °C min. 03:50
16,3 °C
Máx. 11:35
28,7 °C
82 % min. 11:15
51 %
Máx. 04:10
96 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
6,4 km/h Máx. 13:10
24,1 km/h
N 9,33 h Máx. 15:45
9,33 h
4,469 mm Máx. 14:00
0,686 mm
3,8 UV-I Máx. 12:30
7,5 UV-I
263 W/m² Máx. 11:50
1074 W/m²
17,9 °C Máx. 14:05
20,2 °C
min. 17:30
15,0 °C
21,3 °C Máx. 11:30
28,6 °C
min. 03:50
16,3 °C
12,1 km/h Máx. 13:45
45,1 km/h
24/06/2014 16,3 °C min. 23:10
14,1 °C
Máx. 09:20
24,8 °C
94 % min. 09:30
61 %
Máx. 23:15
97 %
24,0 mm Máx. 13:15
4,6 mm
0,8 km/h Máx. 09:30
22,5 km/h
N 5,50 h Máx. 14:50
5,50 h
1,879 mm Máx. 10:00
0,406 mm
1,8 UV-I Máx. 09:20
4,6 UV-I
130 W/m² Máx. 09:25
867 W/m²
15,3 °C Máx. 08:55
19,6 °C
min. 23:50
13,5 °C
16,3 °C Máx. 09:20
24,7 °C
min. 23:15
14,1 °C
2,8 km/h Máx. 09:25
38,6 km/h
25/06/2014 17,7 °C min. 02:10
13,3 °C
Máx. 15:30
22,0 °C
86 % min. 15:35
59 %
Máx. 02:45
98 %
0,2 mm Máx. 12:35
0,2 mm
2,0 km/h Máx. 16:05
16,1 km/h
N 8,58 h Máx. 16:30
8,58 h
1,700 mm Máx. 12:00
0,381 mm
2,1 UV-I Máx. 11:45
8,8 UV-I
123 W/m² Máx. 11:45
1225 W/m²
15,3 °C Máx. 14:15
16,5 °C
min. 02:10
12,8 °C
17,7 °C Máx. 15:30
21,9 °C
min. 02:10
13,3 °C
4,0 km/h Máx. 16:45
27,4 km/h
26/06/2014 17,4 °C min. 23:30
13,2 °C
Máx. 12:20
25,5 °C
86 % min. 11:50
52 %
Máx. 23:45
97 %
21,8 mm Máx. 18:15
4,4 mm
3,2 km/h Máx. 14:35
19,3 km/h
N 8,67 h Máx. 16:10
8,67 h
2,769 mm Máx. 11:00
0,559 mm
3,0 UV-I Máx. 10:50
7,4 UV-I
192 W/m² Máx. 11:00
1174 W/m²
14,7 °C Máx. 10:05
17,4 °C
min. 23:35
12,6 °C
17,4 °C Máx. 12:25
25,5 °C
min. 23:35
13,2 °C
6,4 km/h Máx. 14:35
37,0 km/h
27/06/2014 18,5 °C min. 04:40
10,9 °C
Máx. 13:45
25,4 °C
82 % min. 11:00
56 %
Máx. 07:05
99 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
6,0 km/h Máx. 17:35
30,6 km/h
N 8,83 h Máx. 15:15
8,83 h
4,519 mm Máx. 11:00
0,660 mm
3,9 UV-I Máx. 11:50
7,9 UV-I
267 W/m² Máx. 11:10
1136 W/m²
15,2 °C Máx. 09:25
18,1 °C
min. 04:40
10,4 °C
18,5 °C Máx. 13:45
25,4 °C
min. 04:40
10,9 °C
9,3 km/h Máx. 16:05
59,5 km/h
28/06/2014 21,1 °C min. 04:20
14,1 °C
Máx. 13:25
28,6 °C
72 % min. 17:35
38 %
Máx. 03:55
96 %
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
8,0 km/h Máx. 15:45
32,2 km/h
S 7,58 h Máx. 14:00
7,58 h
6,144 mm Máx. 13:00
0,813 mm
4,0 UV-I Máx. 11:35
7,6 UV-I
271 W/m² Máx. 09:45
1062 W/m²
15,2 °C Máx. 07:45
17,0 °C
min. 17:35
9,6 °C
21,1 °C Máx. 13:15
28,5 °C
min. 04:20
14,1 °C
16,5 km/h Máx. 15:50
59,5 km/h
29/06/2014 17,1 °C min. 23:45
11,8 °C
Máx. 13:55
26,1 °C
79 % min. 14:05
35 %
Máx. 22:55
97 %
13,6 mm Máx. 17:10
4,2 mm
5,2 km/h Máx. 15:35
22,5 km/h
N 8,75 h Máx. 16:05
8,75 h
4,543 mm Máx. 12:00
0,737 mm
4,1 UV-I Máx. 11:20
7,5 UV-I
245 W/m² Máx. 09:55
1134 W/m²
12,8 °C Máx. 10:45
15,6 °C
min. 14:10
8,9 °C
17,2 °C Máx. 13:55
26,0 °C
min. 23:55
11,8 °C
11,3 km/h Máx. 16:50
46,7 km/h
30/06/2014 17,1 °C min. 03:30
11,2 °C
Máx. 12:40
24,1 °C
80 % min. 11:55
44 %
Máx. 03:25
98 %
0,2 mm Máx. 09:45
0,2 mm
8,9 km/h Máx. 13:45
29,0 km/h
N 7,00 h Máx. 14:00
7,00 h
4,113 mm Máx. 13:00
0,711 mm
4,9 UV-I Máx. 11:15
8,4 UV-I
229 W/m² Máx. 10:10
1199 W/m²
13,3 °C Máx. 10:10
16,5 °C
min. 11:55
10,8 °C
17,1 °C Máx. 12:40
24,0 °C
min. 03:30
11,2 °C
13,7 km/h Máx. 13:30
51,5 km/h
min-Fecha 01/06/14 08/06/14 13 Día 30/06/14 - - - - - 08/06/14 01/06/14 30/06/14
min-Hora 02:50 12:45 - 00:00 - - - - - 14:00 02:50 00:00
Mínima 8,3 °C 23 % - 0,0 km/h - - - - - 7,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h
Máx-Fecha 13/06/14 27/06/14 14/06/14 28/06/14 - 03/06/14 08/06/14 25/06/14 16/06/14 23/06/14 13/06/14 28/06/14
Máx-Hora 12:55 07:05 18:10 15:45 - 17:50 13:00 11:45 10:45 14:05 12:55 15:50
Máxima 32,4 °C 99 % 41,2 mm 32,2 km/h S - 10,75 h 0,914 mm 8,8 UV-I 1299 W/m² 20,2 °C 32,3 °C 59,5 km/h S-SE
Media 18,6 °C 74 % #149,2 mm 4,2 km/h N #244:50 h #123,537 mm 3,4 UV-I 231 W/m² 13,3 °C 18,6 °C 8,7 km/h

Media Mínima Temp.12,5 °C
Media Máxima Temp.26,8 °C

Mes Desviación estándar:   + 18,63 K
Mes Valor normal:    0,00 °C
Días congelados (Tmax < 0°C) :0
Días de helada (Tmin < 0°C) :0
Días fríos (Tmax < 10°C) :0
Días de verano (Tmax >= 25°C) :18
Días calidos (Tmax >= 30°C) :8

Lluvia días
> 0,0 mm13
> 2,0 mm7
> 20,0 mm4
Mes Desviación estándar:   + 149,2 mm
Mes Valor normal:    0,0 mm

DistribuciónDirección del viento
Calma0,0 %
N-NE4,7 %
NE5,6 %
E-NE4,5 %
E2,2 %
E-SE3,8 %
SE6,1 %
S-SE11,1 %
S15,3 %
S-SW6,2 %
SW3,3 %
W-SW1,6 %
W1,4 %
W-NW1,7 %
NW2,0 %
N-NW3,4 %
N27,1 %
Observador: Pere Espinet. (HORA UTC)