Datos meteo: setembre 2011
Fecha Temp. Ext. Hum. Ext. Pressió Precip. Vent Direcció Sensació
01/09/2011 21,9 °C min. 07:31
13,7 °C
Máx. 16:00
31,0 °C
72 % min. 16:16
39 %
Máx. 08:26
95 %
1008,3 hPa min. 16:00
1004,7 hPa
Máx. 07:31
1011,2 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
5,8 km/h (1 Bft) Máx. 13:46
26,5 km/h (4 Bft)
E 21,9 °C Máx. 16:00
31,0 °C
min. 07:31
13,7 °C
02/09/2011 22,9 °C min. 07:26
15,8 °C
Máx. 15:05
30,8 °C
72 % min. 15:15
44 %
Máx. 07:45
94 %
1009,1 hPa min. 17:25
1006,7 hPa
Máx. 07:26
1011,7 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
4,7 km/h (1 Bft) Máx. 16:45
26,8 km/h (4 Bft)
W 22,9 °C Máx. 15:05
30,8 °C
min. 07:26
15,8 °C
03/09/2011 20,7 °C min. 07:05
16,4 °C
Máx. 14:05
27,8 °C
75 % min. 14:05
47 %
Máx. 07:30
93 %
1009,4 hPa min. 13:50
1006,7 hPa
Máx. 07:05
1010,5 hPa
0,4 mm Máx. 21:51
0,4 mm
1,1 km/h (1 Bft) Máx. 15:25
27,9 km/h (4 Bft)
SW 20,7 °C Máx. 14:05
27,8 °C
min. 07:05
16,4 °C
04/09/2011 20,1 °C min. 07:10
17,1 °C
Máx. 14:30
25,9 °C
84 % min. 14:45
62 %
Máx. 08:30
93 %
1010,9 hPa min. 14:30
1008,1 hPa
Máx. 23:20
1014,5 hPa
0,4 mm Máx. 17:50
0,4 mm
0,2 km/h (0 Bft) Máx. 17:40
23,8 km/h (4 Bft)
E 20,1 °C Máx. 14:30
25,9 °C
min. 07:10
17,1 °C
05/09/2011 19,5 °C min. 03:05
15,9 °C
Máx. 16:00
25,9 °C
80 % min. 16:00
62 %
Máx. 06:25
99 %
1018,3 hPa min. 00:00
1014,4 hPa
Máx. 23:55
1022,1 hPa
1,1 mm Máx. 06:15
0,4 mm
0,2 km/h (0 Bft) Máx. 17:05
29,1 km/h (5 Bft)
SW 19,5 °C Máx. 16:00
25,9 °C
min. 03:05
15,9 °C
06/09/2011 20,5 °C min. 04:05
15,0 °C
Máx. 15:55
29,9 °C
72 % min. 15:25
29 %
Máx. 08:25
92 %
1020,5 hPa min. 16:15
1017,0 hPa
Máx. 04:10
1023,8 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
16,8 km/h (3 Bft) Máx. 14:01
36,0 km/h (5 Bft)
SW 20,5 °C Máx. 15:55
29,9 °C
min. 04:05
15,0 °C
07/09/2011 21,1 °C min. 07:36
13,1 °C
Máx. 15:10
30,8 °C
74 % min. 15:21
36 %
Máx. 09:05
97 %
1018,2 hPa min. 15:10
1014,5 hPa
Máx. 02:10
1022,7 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,2 km/h (0 Bft) Máx. 16:00
27,5 km/h (4 Bft)
E-NE 21,1 °C Máx. 15:10
30,8 °C
min. 07:36
13,1 °C
08/09/2011 22,0 °C min. 07:06
16,0 °C
Máx. 16:35
31,3 °C
77 % min. 16:40
41 %
Máx. 10:01
99 %
1013,9 hPa min. 16:35
1010,0 hPa
Máx. 00:30
1018,8 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 19:45
24,5 km/h (4 Bft)
E 22,0 °C Máx. 16:35
31,3 °C
min. 07:06
16,0 °C
09/09/2011 22,8 °C min. 07:15
16,1 °C
Máx. 15:20
32,3 °C
76 % min. 15:30
40 %
Máx. 09:21
99 %
1010,2 hPa min. 15:20
1006,6 hPa
Máx. 02:40
1014,4 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
6,5 km/h (2 Bft) Máx. 17:21
33,1 km/h (5 Bft)
E-NE 22,8 °C Máx. 15:20
32,3 °C
min. 07:15
16,1 °C
10/09/2011 22,8 °C min. 04:10
16,0 °C
Máx. 15:25
30,6 °C
69 % min. 14:01
47 %
Máx. 08:45
99 %
1011,3 hPa min. 15:25
1008,1 hPa
Máx. 23:55
1014,4 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
5,1 km/h (1 Bft) Máx. 18:25
37,3 km/h (5 Bft)
SW 22,8 °C Máx. 15:25
30,6 °C
min. 04:10
16,0 °C
11/09/2011 22,2 °C min. 07:50
13,4 °C
Máx. 14:15
30,3 °C
69 % min. 14:25
41 %
Máx. 08:25
93 %
1012,8 hPa min. 14:20
1009,2 hPa
Máx. 04:15
1015,0 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
5,3 km/h (1 Bft) Máx. 13:56
29,1 km/h (5 Bft)
E-SE 22,2 °C Máx. 14:15
30,3 °C
min. 07:50
13,4 °C
12/09/2011 22,0 °C min. 08:00
16,9 °C
Máx. 16:41
31,0 °C
77 % min. 16:30
49 %
Máx. 08:40
97 %
1015,3 hPa min. 17:45
1011,8 hPa
Máx. 09:40
1017,4 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,2 km/h (0 Bft) Máx. 19:50
21,7 km/h (4 Bft)
SW 22,0 °C Máx. 16:41
31,0 °C
min. 08:00
16,9 °C
13/09/2011 22,5 °C min. 08:10
15,8 °C
Máx. 16:00
30,7 °C
75 % min. 15:25
49 %
Máx. 06:50
97 %
1012,7 hPa min. 16:26
1009,2 hPa
Máx. 08:51
1017,0 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,2 km/h (0 Bft) Máx. 16:35
28,1 km/h (4 Bft)
E 22,5 °C Máx. 16:00
30,7 °C
min. 08:10
15,8 °C
14/09/2011 22,2 °C min. 06:15
16,8 °C
Máx. 14:55
31,0 °C
74 % min. 14:55
45 %
Máx. 09:00
94 %
1013,3 hPa min. 14:55
1010,1 hPa
Máx. 09:15
1015,4 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
3,0 km/h (1 Bft) Máx. 18:00
31,8 km/h (5 Bft)
SW 22,2 °C Máx. 14:55
31,0 °C
min. 06:15
16,8 °C
15/09/2011 22,0 °C min. 07:00
15,2 °C
Máx. 14:50
30,4 °C
73 % min. 14:30
46 %
Máx. 09:50
98 %
1012,8 hPa min. 14:50
1010,3 hPa
Máx. 00:21
1015,4 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,4 km/h (0 Bft) Máx. 18:11
30,5 km/h (5 Bft)
S-SE 22,0 °C Máx. 14:50
30,4 °C
min. 07:00
15,2 °C
16/09/2011 21,8 °C min. 07:16
14,6 °C
Máx. 15:16
31,0 °C
69 % min. 14:41
41 %
Máx. 09:56
98 %
1013,4 hPa min. 15:16
1010,1 hPa
Máx. 01:40
1015,6 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
5,4 km/h (1 Bft) Máx. 17:16
38,3 km/h (5 Bft)
E-NE 21,8 °C Máx. 15:16
31,0 °C
min. 07:16
14,6 °C
17/09/2011 21,6 °C min. 08:11
14,3 °C
Máx. 15:31
29,2 °C
75 % min. 14:31
43 %
Máx. 09:01
95 %
1011,6 hPa min. 18:21
1008,5 hPa
Máx. 03:01
1015,9 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
2,7 km/h (1 Bft) Máx. 16:36
37,9 km/h (5 Bft)
SW 21,6 °C Máx. 15:31
29,2 °C
min. 08:11
14,3 °C
18/09/2011 17,0 °C min. 23:51
11,2 °C
Máx. 13:16
22,0 °C
77 % min. 13:31
59 %
Máx. 06:06
95 %
1008,7 hPa min. 13:16
1005,8 hPa
Máx. 23:51
1012,9 hPa
2,9 mm Máx. 04:26
1,4 mm
8,6 km/h (2 Bft) Máx. 17:36
40,5 km/h (6 Bft)
SW 17,0 °C Máx. 13:16
22,0 °C
min. 23:51
11,2 °C
19/09/2011 14,8 °C min. 08:17
6,1 °C
Máx. 16:41
25,9 °C
68 % min. 16:11
36 %
Máx. 08:51
93 %
1015,5 hPa min. 16:41
1011,3 hPa
Máx. 23:51
1019,2 hPa
0,0 mm Máx. 00:02
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 17:36
31,1 km/h (5 Bft)
SW 14,8 °C Máx. 16:41
25,9 °C
min. 08:17
6,1 °C
20/09/2011 17,0 °C min. 07:26
9,5 °C
Máx. 16:27
27,1 °C
73 % min. 16:32
41 %
Máx. 05:26
92 %
1017,9 hPa min. 16:27
1014,3 hPa
Máx. 08:41
1020,9 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
7,4 km/h (2 Bft) Máx. 19:07
32,2 km/h (5 Bft)
W 16,8 °C Máx. 16:27
27,1 °C
min. 07:31
8,5 °C
21/09/2011 19,0 °C min. 07:11
11,0 °C
Máx. 16:21
28,9 °C
76 % min. 16:01
45 %
Máx. 09:36
97 %
1016,6 hPa min. 16:21
1012,8 hPa
Máx. 02:36
1019,9 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,6 km/h (0 Bft) Máx. 18:36
28,8 km/h (4 Bft)
W 19,0 °C Máx. 16:21
28,9 °C
min. 07:11
11,0 °C
22/09/2011 19,6 °C min. 08:01
12,6 °C
Máx. 16:21
28,3 °C
71 % min. 16:56
40 %
Máx. 09:12
98 %
1015,6 hPa min. 16:41
1011,8 hPa
Máx. 09:56
1018,4 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
5,2 km/h (1 Bft) Máx. 13:22
25,1 km/h (4 Bft)
E 19,6 °C Máx. 16:21
28,3 °C
min. 08:01
12,6 °C
23/09/2011 19,3 °C min. 08:02
12,5 °C
Máx. 15:56
27,9 °C
75 % min. 13:31
43 %
Máx. 09:16
94 %
1012,5 hPa min. 16:17
1008,8 hPa
Máx. 03:32
1016,4 hPa
0,0 mm Máx. 00:02
0,0 mm
10,2 km/h (2 Bft) Máx. 18:06
39,3 km/h (6 Bft)
E 19,3 °C Máx. 15:56
27,9 °C
min. 08:02
12,5 °C
24/09/2011 16,5 °C min. 23:56
14,0 °C
Máx. 15:01
18,4 °C
89 % min. 17:26
83 %
Máx. 11:26
95 %
1013,4 hPa min. 05:01
1010,7 hPa
Máx. 23:56
1015,4 hPa
6,8 mm Máx. 10:06
1,8 mm
0,1 km/h (0 Bft) Máx. 10:06
25,2 km/h (4 Bft)
E 16,5 °C Máx. 15:01
18,4 °C
min. 23:56
14,0 °C
25/09/2011 16,9 °C min. 07:26
10,0 °C
Máx. 14:56
24,8 °C
79 % min. 14:56
56 %
Máx. 08:41
98 %
1017,4 hPa min. 14:56
1013,7 hPa
Máx. 23:52
1020,6 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,1 km/h (0 Bft) Máx. 17:21
31,0 km/h (5 Bft)
E-NE 16,9 °C Máx. 14:56
24,8 °C
min. 07:26
10,0 °C
26/09/2011 18,1 °C min. 08:31
11,3 °C
Máx. 15:37
27,1 °C
76 % min. 15:56
44 %
Máx. 08:56
98 %
1021,1 hPa min. 15:37
1017,5 hPa
Máx. 23:56
1023,6 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
2,5 km/h (1 Bft) Máx. 17:47
20,7 km/h (4 Bft)
E 18,1 °C Máx. 15:37
27,1 °C
min. 08:31
11,3 °C
27/09/2011 18,5 °C min. 08:11
11,3 °C
Máx. 15:56
28,5 °C
69 % min. 15:56
38 %
Máx. 08:56
97 %
1022,9 hPa min. 16:56
1018,4 hPa
Máx. 10:02
1025,2 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,2 km/h (0 Bft) Máx. 16:21
24,8 km/h (4 Bft)
SW 18,5 °C Máx. 15:56
28,5 °C
min. 08:11
11,3 °C
28/09/2011 17,8 °C min. 08:01
10,8 °C
Máx. 14:51
26,9 °C
69 % min. 14:56
41 %
Máx. 09:51
95 %
1022,0 hPa min. 14:51
1018,6 hPa
Máx. 08:51
1024,8 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
3,2 km/h (1 Bft) Máx. 18:26
25,4 km/h (4 Bft)
E-NE 17,8 °C Máx. 14:51
26,9 °C
min. 08:01
10,8 °C
29/09/2011 17,8 °C min. 06:51
10,1 °C
Máx. 14:46
25,5 °C
69 % min. 14:46
41 %
Máx. 07:16
86 %
1022,0 hPa min. 14:56
1019,1 hPa
Máx. 09:46
1024,4 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
10,5 km/h (2 Bft) Máx. 14:56
32,5 km/h (5 Bft)
E 17,8 °C Máx. 14:46
25,5 °C
min. 06:51
10,1 °C
30/09/2011 16,5 °C min. 08:16
9,6 °C
Máx. 15:36
24,5 °C
71 % min. 16:01
46 %
Máx. 01:16
85 %
1021,8 hPa min. 16:16
1018,2 hPa
Máx. 23:46
1024,1 hPa
0,0 mm Máx. 00:02
0,0 mm
5,2 km/h (1 Bft) Máx. 15:46
28,1 km/h (4 Bft)
E 16,5 °C Máx. 15:36
24,5 °C
min. 08:31
8,6 °C
min-Fecha 19/09/11 06/09/11 01/09/11 5 Día 01/09/11 - 19/09/11
min-Hora 08:17 15:25 16:00 - 00:01 - 08:17
Mínima 6,1 °C 29 % 1004,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 6,1 °C
Máx-Fecha 09/09/11 05/09/11 27/09/11 24/09/11 18/09/11 - 09/09/11
Máx-Hora 15:20 06:25 10:02 10:06 17:36 - 15:20
Máxima 32,3 °C 99 % 1025,2 hPa 6,8 mm 40,5 km/h SW (6 Bft) - 32,3 °C
Media 19,9 °C 74 % 1015,0 hPa #11,5 mm 3,7 km/h (1 Bft) SW 19,9 °C

Media Mínima Temp.13,4 °C
Media Máxima Temp.28,2 °C

Mes Desviación estándar:   + 19,91 K
Mes Valor normal:    0,00 °C
Días congelados (Tmax < 0°C) :0
Días de helada (Tmin < 0°C) :0
Días fríos (Tmax < 10°C) :0
Días de verano (Tmax >= 25°C) :26
Días calidos (Tmax >= 30°C) :12

Lluvia días
> 0,0 mm5
> 2,0 mm2
> 20,0 mm0
Mes Desviación estándar:   + 11,5 mm
Mes Valor normal:    0,0 mm

DistribuciónDirección del viento
Calma0,0 %
N-NE2,0 %
NE3,4 %
E-NE9,8 %
E12,4 %
E-SE8,2 %
SE4,2 %
S-SE4,0 %
S2,9 %
S-SW3,7 %
SW13,2 %
W-SW9,3 %
W9,9 %
W-NW4,4 %
NW5,3 %
N-NW4,7 %
N2,6 %