Datos meteo: maig 2010
Fecha Temp. Ext. Hum. Ext. Pressió Precip. Vent Direcció
01/05/2010 12,7 °C min. 07:35
9,9 °C
Máx. 13:35
18,0 °C
85 % min. 15:11
61 %
Máx. 23:56
95 %
1009,3 hPa min. 10:45
1006,7 hPa
Máx. 01:40
1012,0 hPa
21,6 mm Máx. 20:21
6,5 mm
10,1 km/h (2 Bft) Máx. 21:01
22,0 km/h (4 Bft)
E
02/05/2010 13,2 °C min. 22:40
11,2 °C
Máx. 16:11
19,1 °C
80 % min. 16:16
49 %
Máx. 03:20
98 %
1009,2 hPa min. 16:11
1006,6 hPa
Máx. 08:21
1010,7 hPa
0,4 mm Máx. 18:16
0,4 mm
12,9 km/h (3 Bft) Máx. 17:05
35,1 km/h (5 Bft)
SW
03/05/2010 6,9 °C min. 21:35
6,0 °C
Máx. 00:06
11,7 °C
99 % min. 00:26
84 %
Máx. 08:20
100 %
1005,4 hPa min. 23:40
1001,3 hPa
Máx. 00:36
1009,6 hPa
51,5 mm Máx. 04:06
1,1 mm
13,5 km/h (3 Bft) Máx. 18:11
28,9 km/h (5 Bft)
E
04/05/2010 5,3 °C min. 22:11
3,6 °C
Máx. 13:05
9,7 °C
94 % min. 13:46
73 %
Máx. 01:46
100 %
1000,8 hPa min. 10:06
995,5 hPa
Máx. 22:26
1005,3 hPa
33,5 mm Máx. 06:15
1,4 mm
13,2 km/h (3 Bft) Máx. 15:45
36,5 km/h (5 Bft)
E
05/05/2010 10,2 °C min. 04:30
3,5 °C
Máx. 14:40
16,9 °C
69 % min. 15:05
36 %
Máx. 00:01
100 %
1002,7 hPa min. 15:46
1000,2 hPa
Máx. 02:06
1005,3 hPa
2,2 mm Máx. 07:40
0,4 mm
9,5 km/h (2 Bft) Máx. 16:01
37,2 km/h (5 Bft)
W
06/05/2010 9,5 °C min. 05:51
5,6 °C
Máx. 13:11
15,0 °C
78 % min. 12:26
43 %
Máx. 07:21
97 %
1005,0 hPa min. 13:11
1003,3 hPa
Máx. 23:21
1007,1 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
12,3 km/h (3 Bft) Máx. 17:35
38,3 km/h (5 Bft)
SW
07/05/2010 10,5 °C min. 06:06
7,0 °C
Máx. 13:31
15,7 °C
77 % min. 13:36
42 %
Máx. 09:11
99 %
1004,8 hPa min. 15:36
1002,1 hPa
Máx. 03:06
1007,5 hPa
0,4 mm Máx. 08:26
0,4 mm
22,7 km/h (4 Bft) Máx. 19:36
40,2 km/h (6 Bft)
SW
08/05/2010 14,1 °C min. 04:00
8,9 °C
Máx. 15:00
22,0 °C
70 % min. 15:05
33 %
Máx. 08:26
97 %
1004,6 hPa min. 15:00
1002,6 hPa
Máx. 23:41
1007,3 hPa
2,2 mm Máx. 03:16
0,7 mm
14,6 km/h (3 Bft) Máx. 16:21
39,7 km/h (6 Bft)
SW
09/05/2010 13,0 °C min. 04:56
7,3 °C
Máx. 16:11
20,4 °C
83 % min. 15:56
49 %
Máx. 08:11
92 %
1004,1 hPa min. 16:46
999,9 hPa
Máx. 03:01
1008,3 hPa
5,8 mm Máx. 18:01
1,1 mm
18,9 km/h (3 Bft) Máx. 18:55
53,2 km/h (7 Bft)
SW
10/05/2010 15,1 °C min. 07:06
7,2 °C
Máx. 16:21
24,0 °C
64 % min. 16:21
31 %
Máx. 06:36
100 %
1002,5 hPa min. 17:15
999,3 hPa
Máx. 07:46
1006,2 hPa
0,4 mm Máx. 03:16
0,4 mm
15,1 km/h (3 Bft) Máx. 19:30
41,7 km/h (6 Bft)
SW
11/05/2010 15,0 °C min. 06:50
8,8 °C
Máx. 14:56
23,0 °C
56 % min. 16:05
22 %
Máx. 07:51
90 %
1002,5 hPa min. 16:41
999,2 hPa
Máx. 23:56
1005,4 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
9,8 km/h (2 Bft) Máx. 18:01
34,5 km/h (5 Bft)
W
12/05/2010 10,8 °C min. 23:01
7,8 °C
Máx. 12:41
17,4 °C
84 % min. 17:20
50 %
Máx. 23:50
93 %
1004,7 hPa min. 17:15
1001,7 hPa
Máx. 23:01
1007,4 hPa
4,0 mm Máx. 02:41
0,4 mm
4,9 km/h (1 Bft) Máx. 17:41
33,7 km/h (5 Bft)
SW
13/05/2010 10,8 °C min. 00:05
7,7 °C
Máx. 15:55
18,1 °C
77 % min. 16:01
43 %
Máx. 07:41
100 %
1006,6 hPa min. 15:55
1003,6 hPa
Máx. 23:46
1009,5 hPa
0,4 mm Máx. 20:26
0,4 mm
8,8 km/h (2 Bft) Máx. 15:55
32,2 km/h (5 Bft)
W
14/05/2010 8,3 °C min. 23:55
6,4 °C
Máx. 17:20
13,4 °C
91 % min. 17:35
57 %
Máx. 08:36
100 %
1007,2 hPa min. 17:20
1004,8 hPa
Máx. 00:36
1009,6 hPa
8,6 mm Máx. 00:25
1,4 mm
7,4 km/h (2 Bft) Máx. 21:05
20,6 km/h (4 Bft)
N-NW
15/05/2010 9,8 °C min. 02:16
3,7 °C
Máx. 13:21
17,2 °C
73 % min. 17:35
21 %
Máx. 03:41
100 %
1009,8 hPa min. 13:21
1006,0 hPa
Máx. 23:25
1014,1 hPa
1,1 mm Máx. 12:26
0,4 mm
1,5 km/h (1 Bft) Máx. 17:10
33,0 km/h (5 Bft)
E
16/05/2010 11,7 °C min. 07:06
2,5 °C
Máx. 15:05
21,8 °C
61 % min. 13:26
21 %
Máx. 08:01
95 %
1017,4 hPa min. 15:05
1013,4 hPa
Máx. 23:51
1021,0 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
2,7 km/h (1 Bft) Máx. 16:01
32,1 km/h (5 Bft)
W
17/05/2010 13,4 °C min. 06:06
4,7 °C
Máx. 15:51
23,9 °C
66 % min. 15:16
25 %
Máx. 07:50
97 %
1021,5 hPa min. 15:51
1018,3 hPa
Máx. 23:56
1024,2 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
7,4 km/h (2 Bft) Máx. 19:01
30,6 km/h (5 Bft)
E
18/05/2010 16,0 °C min. 06:45
5,6 °C
Máx. 16:41
25,7 °C
59 % min. 15:56
25 %
Máx. 08:31
100 %
1020,9 hPa min. 16:56
1016,8 hPa
Máx. 02:56
1025,9 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
6,0 km/h (2 Bft) Máx. 17:45
30,7 km/h (5 Bft)
SW
19/05/2010 14,9 °C min. 06:50
8,0 °C
Máx. 13:15
24,8 °C
61 % min. 13:00
26 %
Máx. 07:25
91 %
1019,0 hPa min. 13:15
1014,8 hPa
Máx. 23:55
1022,4 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
15,0 km/h (3 Bft) Máx. 14:16
40,3 km/h (6 Bft)
SW
20/05/2010 16,5 °C min. 06:56
6,5 °C
Máx. 15:46
28,2 °C
57 % min. 15:56
23 %
Máx. 08:16
92 %
1019,4 hPa min. 15:46
1016,1 hPa
Máx. 06:56
1023,9 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
6,0 km/h (2 Bft) Máx. 18:11
33,4 km/h (5 Bft)
E
21/05/2010 18,1 °C min. 06:26
8,9 °C
Máx. 14:36
27,8 °C
60 % min. 14:36
27 %
Máx. 07:25
92 %
1018,2 hPa min. 15:06
1014,3 hPa
Máx. 06:26
1022,2 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
4,7 km/h (1 Bft) Máx. 19:11
30,3 km/h (5 Bft)
E
22/05/2010 16,6 °C min. 05:51
10,7 °C
Máx. 13:21
25,9 °C
73 % min. 13:26
33 %
Máx. 07:26
90 %
1016,1 hPa min. 14:41
1012,5 hPa
Máx. 02:46
1019,3 hPa
3,6 mm Máx. 16:31
1,1 mm
5,6 km/h (1 Bft) Máx. 14:41
32,8 km/h (5 Bft)
E
23/05/2010 17,5 °C min. 02:06
10,4 °C
Máx. 15:31
25,6 °C
53 % min. 15:11
21 %
Máx. 08:26
100 %
1014,5 hPa min. 15:31
1012,5 hPa
Máx. 02:06
1017,4 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
8,8 km/h (2 Bft) Máx. 16:56
36,1 km/h (5 Bft)
W
24/05/2010 18,1 °C min. 06:56
7,7 °C
Máx. 14:46
27,9 °C
43 % min. 12:46
21 %
Máx. 08:01
88 %
1014,4 hPa min. 15:51
1010,9 hPa
Máx. 04:31
1017,8 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
17,4 km/h (3 Bft) Máx. 17:31
49,4 km/h (6 Bft)
SW
25/05/2010 17,9 °C min. 06:51
8,1 °C
Máx. 15:56
27,0 °C
45 % min. 16:01
22 %
Máx. 07:51
77 %
1012,0 hPa min. 15:56
1008,9 hPa
Máx. 02:00
1017,1 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
19,8 km/h (3 Bft) Máx. 18:06
49,4 km/h (6 Bft)
SW
26/05/2010 20,0 °C min. 06:35
9,2 °C
Máx. 15:31
30,7 °C
48 % min. 13:35
22 %
Máx. 07:36
72 %
1007,2 hPa min. 17:46
1003,6 hPa
Máx. 02:40
1012,8 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
9,0 km/h (2 Bft) Máx. 14:56
34,1 km/h (5 Bft)
W
27/05/2010 17,8 °C min. 06:40
11,5 °C
Máx. 14:36
26,8 °C
60 % min. 14:41
37 %
Máx. 07:25
87 %
1009,1 hPa min. 14:36
1005,7 hPa
Máx. 23:40
1012,1 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
7,1 km/h (2 Bft) Máx. 16:16
44,2 km/h (6 Bft)
W
28/05/2010 15,9 °C min. 06:41
12,8 °C
Máx. 14:35
21,2 °C
76 % min. 14:20
48 %
Máx. 08:40
92 %
1013,3 hPa min. 02:00
1009,9 hPa
Máx. 23:40
1016,5 hPa
1,4 mm Máx. 06:10
0,4 mm
4,3 km/h (1 Bft) Máx. 17:00
21,4 km/h (4 Bft)
E
29/05/2010 19,0 °C min. 07:06
12,5 °C
Máx. 16:05
27,5 °C
65 % min. 16:35
31 %
Máx. 06:35
97 %
1016,0 hPa min. 16:05
1013,1 hPa
Máx. 23:56
1018,1 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
5,9 km/h (2 Bft) Máx. 18:15
24,9 km/h (4 Bft)
E-SE
30/05/2010 19,7 °C min. 06:46
10,9 °C
Máx. 17:20
28,4 °C
63 % min. 17:51
34 %
Máx. 08:11
93 %
1016,7 hPa min. 18:50
1013,8 hPa
Máx. 08:26
1019,9 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
6,8 km/h (2 Bft) Máx. 19:41
25,9 km/h (4 Bft)
E
31/05/2010 19,8 °C min. 06:06
12,6 °C
Máx. 17:45
28,8 °C
63 % min. 17:55
35 %
Máx. 08:01
94 %
1012,6 hPa min. 18:46
1009,2 hPa
Máx. 01:56
1017,5 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
5,2 km/h (1 Bft) Máx. 18:10
28,6 km/h (4 Bft)
E
min-Fecha 16/05/10 15/05/10 04/05/10 15 Día 01/05/10 -
min-Hora 07:06 17:35 10:06 - 00:26 -
Mínima 2,5 °C 21 % 995,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -
Máx-Fecha 26/05/10 03/05/10 18/05/10 03/05/10 09/05/10 -
Máx-Hora 15:31 08:20 02:56 04:06 18:55 -
Máxima 30,7 °C 100 % 1025,9 hPa 51,5 mm 53,2 km/h SW (7 Bft) -
Media 14,1 °C 69 % 1010,6 hPa #136,8 mm 9,9 km/h (2 Bft) SW

Media Mínima Temp.8,0 °C
Media Máxima Temp.22,1 °C

Mes Desviación estándar:   + 14,13 K
Mes Valor normal:    0,00 °C
Días congelados (Tmax < 0°C) :0
Días de helada (Tmin < 0°C) :0
Días fríos (Tmax < 10°C) :1
Días de verano (Tmax >= 25°C) :12
Días calidos (Tmax >= 30°C) :1

Lluvia días
> 0,0 mm15
> 2,0 mm9
> 20,0 mm3
Mes Desviación estándar:   + 136,8 mm
Mes Valor normal:    0,0 mm

DistribuciónDirección del viento
Calma0,0 %
N-NE2,1 %
NE2,7 %
E-NE3,5 %
E11,0 %
E-SE8,9 %
SE4,0 %
S-SE4,0 %
S4,4 %
S-SW4,3 %
SW13,6 %
W-SW8,1 %
W10,9 %
W-NW6,4 %
NW6,0 %
N-NW6,0 %
N4,2 %