Datos meteo: novembre 2009
Fecha Temp. Ext. Hum. Ext. Pressió Precip. Vent Direcció Punt de ros Sensació
01/11/2009 15,7 °C min. 07:35
9,8 °C
Máx. 14:15
20,9 °C
83 % min. 14:55
57 %
Máx. 10:50
99 %
1017 hPa min. 22:44
1013 hPa
Máx. 00:04
1024 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
SE 12,4 °C Máx. 13:50
16,5 °C
min. 03:14
8,7 °C
15,7 °C Máx. 14:15
20,9 °C
min. 07:35
9,8 °C
02/11/2009 12,6 °C min. 23:59
7,8 °C
Máx. 02:55
15,8 °C
70 % min. 22:00
60 %
Máx. 04:44
94 %
1010 hPa min. 05:29
1009 hPa
Máx. 00:00
1013 hPa
2,2 mm Máx. 04:15
0,7 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
W 7,1 °C Máx. 04:44
14,6 °C
min. 23:45
2,8 °C
12,6 °C Máx. 02:55
15,8 °C
min. 23:59
7,8 °C
03/11/2009 10,9 °C min. 07:45
5,9 °C
Máx. 15:14
15,6 °C
72 % min. 14:15
61 %
Máx. 08:34
87 %
1006 hPa min. 23:59
1005 hPa
Máx. 00:04
1010 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
E-NE 6,0 °C Máx. 15:09
9,1 °C
min. 00:09
2,9 °C
10,9 °C Máx. 15:14
15,6 °C
min. 07:45
5,9 °C
04/11/2009 10,8 °C min. 06:40
6,3 °C
Máx. 14:49
16,0 °C
68 % min. 17:59
44 %
Máx. 09:00
93 %
1003 hPa min. 14:10
1001 hPa
Máx. 00:15
1006 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
SW 4,8 °C Máx. 14:10
9,7 °C
min. 18:50
1,0 °C
10,8 °C Máx. 14:49
16,0 °C
min. 06:40
6,3 °C
05/11/2009 8,1 °C min. 23:50
3,4 °C
Máx. 14:39
14,9 °C
67 % min. 14:49
42 %
Máx. 23:55
83 %
1004 hPa min. 13:59
1003 hPa
Máx. 21:55
1007 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
NW 1,9 °C Máx. 11:39
4,7 °C
min. 05:09
-0,4 °C
8,1 °C Máx. 14:39
14,9 °C
min. 23:50
3,4 °C
06/11/2009 7,7 °C min. 06:25
1,1 °C
Máx. 15:00
15,5 °C
77 % min. 16:09
43 %
Máx. 09:25
93 %
1009 hPa min. 00:00
1007 hPa
Máx. 18:19
1011 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
E 3,6 °C Máx. 14:30
5,6 °C
min. 06:25
-0,2 °C
7,7 °C Máx. 15:00
15,5 °C
min. 06:25
1,1 °C
07/11/2009 7,1 °C min. 23:50
2,7 °C
Máx. 13:50
13,3 °C
80 % min. 14:05
60 %
Máx. 08:04
95 %
1006 hPa min. 16:19
1003 hPa
Máx. 00:00
1011 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
E-SE 3,6 °C Máx. 12:54
7,9 °C
min. 23:50
0,3 °C
7,1 °C Máx. 13:50
13,3 °C
min. 23:50
2,7 °C
08/11/2009 5,9 °C min. 05:45
1,6 °C
Máx. 14:44
13,5 °C
71 % min. 14:44
46 %
Máx. 08:35
89 %
1001 hPa min. 16:15
999 hPa
Máx. 00:00
1007 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
NW 0,7 °C Máx. 13:25
3,9 °C
min. 02:55
-1,1 °C
5,9 °C Máx. 14:44
13,5 °C
min. 05:45
1,6 °C
09/11/2009 4,8 °C min. 08:05
-0,7 °C
Máx. 14:50
13,6 °C
54 % min. 14:00
21 %
Máx. 10:05
93 %
1007 hPa min. 00:00
1001 hPa
Máx. 23:59
1011 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
E -5,3 °C Máx. 12:05
5,2 °C
min. 16:40
-11,2 °C
4,8 °C Máx. 14:50
13,6 °C
min. 08:05
-0,7 °C
10/11/2009 4,0 °C min. 07:49
-2,0 °C
Máx. 14:30
10,8 °C
66 % min. 14:49
42 %
Máx. 09:29
81 %
1010 hPa min. 23:09
1008 hPa
Máx. 05:54
1012 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
N -2,2 °C Máx. 10:35
-0,0 °C
min. 06:50
-6,0 °C
4,0 °C Máx. 14:30
10,8 °C
min. 07:49
-2,0 °C
11/11/2009 7,0 °C min. 07:49
-0,4 °C
Máx. 14:49
14,2 °C
79 % min. 14:49
63 %
Máx. 09:14
91 %
1010 hPa min. 01:14
1008 hPa
Máx. 22:30
1012 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
E 3,5 °C Máx. 14:44
7,3 °C
min. 00:09
-2,5 °C
7,0 °C Máx. 14:49
14,2 °C
min. 07:49
-0,4 °C
12/11/2009 9,2 °C min. 08:00
3,0 °C
Máx. 14:40
14,9 °C
79 % min. 14:55
59 %
Máx. 09:09
98 %
1013 hPa min. 00:00
1012 hPa
Máx. 23:10
1015 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
E 5,6 °C Máx. 12:24
10,5 °C
min. 08:00
2,3 °C
9,2 °C Máx. 14:40
14,9 °C
min. 08:00
3,0 °C
13/11/2009 11,0 °C min. 06:29
4,0 °C
Máx. 15:54
17,2 °C
78 % min. 15:44
46 %
Máx. 09:04
98 %
1016 hPa min. 00:04
1015 hPa
Máx. 08:55
1017 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
E 7,0 °C Máx. 13:24
11,8 °C
min. 06:29
3,3 °C
11,0 °C Máx. 15:54
17,2 °C
min. 06:29
4,0 °C
14/11/2009 14,3 °C min. 08:19
6,8 °C
Máx. 14:20
21,1 °C
54 % min. 15:05
31 %
Máx. 10:10
92 %
1016 hPa min. 04:15
1014 hPa
Máx. 10:59
1017 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
SW 4,2 °C Máx. 11:29
11,7 °C
min. 17:24
2,3 °C
14,3 °C Máx. 14:20
21,1 °C
min. 08:19
6,8 °C
15/11/2009 15,3 °C min. 08:24
7,9 °C
Máx. 14:39
22,1 °C
52 % min. 14:34
37 %
Máx. 09:10
78 %
1014 hPa min. 15:10
1013 hPa
Máx. 00:00
1017 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
SW 5,0 °C Máx. 12:25
10,3 °C
min. 23:55
2,7 °C
15,3 °C Máx. 14:39
22,1 °C
min. 08:24
7,9 °C
16/11/2009 17,5 °C min. 23:59
11,3 °C
Máx. 14:54
22,7 °C
38 % min. 12:24
21 %
Máx. 23:54
62 %
1014 hPa min. 04:55
1012 hPa
Máx. 23:30
1017 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
W 2,3 °C Máx. 21:20
5,0 °C
min. 12:24
-1,9 °C
17,5 °C Máx. 14:54
22,7 °C
min. 23:59
11,3 °C
17/11/2009 13,5 °C min. 07:50
7,3 °C
Máx. 14:40
22,6 °C
56 % min. 14:50
27 %
Máx. 09:30
85 %
1018 hPa min. 00:04
1016 hPa
Máx. 22:35
1020 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
E-NE 4,1 °C Máx. 11:29
10,0 °C
min. 17:30
1,1 °C
13,5 °C Máx. 14:40
22,6 °C
min. 07:50
7,3 °C
18/11/2009 11,0 °C min. 07:54
5,4 °C
Máx. 14:44
19,8 °C
73 % min. 15:05
47 %
Máx. 09:54
87 %
1022 hPa min. 00:04
1020 hPa
Máx. 09:34
1023 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
NE 6,0 °C Máx. 11:40
9,3 °C
min. 00:35
2,3 °C
11,0 °C Máx. 14:44
19,8 °C
min. 07:54
5,4 °C
19/11/2009 10,6 °C min. 02:50
7,1 °C
Máx. 14:29
15,2 °C
81 % min. 14:44
68 %
Máx. 06:50
92 %
1022 hPa min. 14:25
1021 hPa
Máx. 00:00
1023 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
NW 7,4 °C Máx. 12:05
10,1 °C
min. 02:40
5,2 °C
10,6 °C Máx. 14:29
15,2 °C
min. 02:50
7,1 °C
20/11/2009 10,0 °C min. 08:05
4,4 °C
Máx. 14:44
19,4 °C
78 % min. 14:44
43 %
Máx. 09:04
97 %
1024 hPa min. 00:00
1022 hPa
Máx. 21:59
1027 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
E 5,7 °C Máx. 11:30
10,8 °C
min. 08:05
3,7 °C
10,0 °C Máx. 14:44
19,4 °C
min. 08:05
4,4 °C
21/11/2009 10,9 °C min. 08:00
3,7 °C
Máx. 14:45
18,8 °C
84 % min. 15:55
59 %
Máx. 09:10
98 %
1025 hPa min. 22:36
1023 hPa
Máx. 00:05
1027 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,1 km/h (0 Bft) Máx. 23:56
26,4 km/h (4 Bft)
E-NE 8,2 °C Máx. 14:45
12,5 °C
min. 08:00
3,3 °C
10,9 °C Máx. 14:45
18,8 °C
min. 08:00
3,7 °C
22/11/2009 12,8 °C min. 23:36
7,5 °C
Máx. 14:26
18,7 °C
77 % min. 14:31
50 %
Máx. 08:56
94 %
1022 hPa min. 04:11
1021 hPa
Máx. 21:36
1025 hPa
0,4 mm Máx. 08:36
0,4 mm
9,2 km/h (2 Bft) Máx. 01:06
38,2 km/h (5 Bft)
W 8,4 °C Máx. 13:11
12,0 °C
min. 23:36
5,1 °C
12,8 °C Máx. 14:26
18,7 °C
min. 23:46
6,8 °C
23/11/2009 8,6 °C min. 23:50
5,3 °C
Máx. 14:51
17,5 °C
81 % min. 14:41
48 %
Máx. 09:21
98 %
1025 hPa min. 14:31
1024 hPa
Máx. 09:26
1026 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
4,9 km/h (1 Bft) Máx. 11:36
17,5 km/h (3 Bft)
E 5,5 °C Máx. 12:26
9,6 °C
min. 23:50
3,2 °C
8,2 °C Máx. 14:51
17,5 °C
min. 07:51
3,7 °C
24/11/2009 7,8 °C min. 05:16
2,8 °C
Máx. 14:40
16,0 °C
79 % min. 15:01
53 %
Máx. 10:56
99 %
1023 hPa min. 23:46
1021 hPa
Máx. 00:01
1026 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
5,1 km/h (1 Bft) Máx. 14:40
9,4 km/h (2 Bft)
E 4,1 °C Máx. 12:36
10,4 °C
min. 23:51
1,5 °C
7,1 °C Máx. 14:40
16,0 °C
min. 06:25
1,4 °C
25/11/2009 11,1 °C min. 07:41
0,6 °C
Máx. 14:15
20,4 °C
49 % min. 12:26
21 %
Máx. 09:05
97 %
1017 hPa min. 13:45
1016 hPa
Máx. 00:01
1021 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
10,9 km/h (2 Bft) Máx. 17:56
35,8 km/h (5 Bft)
W-SW -1,6 °C Máx. 11:30
10,3 °C
min. 17:46
-7,1 °C
11,1 °C Máx. 14:15
20,4 °C
min. 08:36
-2,1 °C
26/11/2009 10,1 °C min. 07:31
3,0 °C
Máx. 14:41
17,8 °C
70 % min. 14:21
42 %
Máx. 09:11
84 %
1017 hPa min. 16:31
1016 hPa
Máx. 10:20
1020 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
11,7 km/h (2 Bft) Máx. 15:50
34,0 km/h (5 Bft)
W-SW 4,2 °C Máx. 23:50
7,4 °C
min. 07:31
-0,3 °C
9,4 °C Máx. 14:41
17,8 °C
min. 07:45
1,4 °C
27/11/2009 9,2 °C min. 23:56
6,2 °C
Máx. 12:36
12,9 °C
82 % min. 13:01
71 %
Máx. 07:51
93 %
1015 hPa min. 04:26
1014 hPa
Máx. 21:41
1017 hPa
1,1 mm Máx. 01:51
0,4 mm
7,5 km/h (2 Bft) Máx. 13:46
22,4 km/h (4 Bft)
W 6,2 °C Máx. 11:50
10,3 °C
min. 23:56
3,0 °C
9,1 °C Máx. 12:36
12,9 °C
min. 07:21
4,8 °C
28/11/2009 7,9 °C min. 06:51
1,4 °C
Máx. 13:51
13,8 °C
64 % min. 13:40
45 %
Máx. 10:16
98 %
1014 hPa min. 21:56
1012 hPa
Máx. 08:25
1018 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
22,1 km/h (4 Bft) Máx. 15:21
42,4 km/h (6 Bft)
W 1,0 °C Máx. 11:31
7,2 °C
min. 16:51
-0,9 °C
6,0 °C Máx. 13:51
13,8 °C
min. 07:11
-0,1 °C
29/11/2009 7,9 °C min. 23:56
5,0 °C
Máx. 12:11
11,9 °C
79 % min. 11:41
48 %
Máx. 17:11
93 %
1000 hPa min. 20:06
997 hPa
Máx. 00:01
1012 hPa
4,3 mm Máx. 16:26
0,7 mm
14,8 km/h (3 Bft) Máx. 15:36
50,7 km/h (7 Bft)
SW 4,3 °C Máx. 16:41
8,1 °C
min. 09:16
0,5 °C
6,6 °C Máx. 12:11
11,9 °C
min. 23:56
2,3 °C
30/11/2009 4,9 °C min. 23:51
2,5 °C
Máx. 13:21
8,0 °C
79 % min. 14:51
68 %
Máx. 03:26
92 %
1001 hPa min. 00:51
997 hPa
Máx. 23:31
1005 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
7,5 km/h (2 Bft) Máx. 16:30
22,7 km/h (4 Bft)
W-NW 1,6 °C Máx. 13:11
4,1 °C
min. 23:51
-0,4 °C
3,3 °C Máx. 13:26
7,3 °C
min. 23:26
-0,9 °C
min-Fecha 10/11/09 09/11/09 29/11/09 4 Día 01/11/09 - 09/11/09 25/11/09
min-Hora 07:49 14:00 20:06 - 00:04 - 16:40 08:36
Mínima -2,0 °C 21 % 997 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -11,2 °C -2,1 °C
Máx-Fecha 16/11/09 01/11/09 20/11/09 29/11/09 29/11/09 - 01/11/09 16/11/09
Máx-Hora 14:54 10:50 21:59 16:26 15:36 - 13:50 14:54
Máxima 22,7 °C 99 % 1027 hPa 4,3 mm 50,7 km/h SW (7 Bft) - 16,5 °C 22,7 °C
Media 9,9 °C 71 % 1013 hPa #7,9 mm 3,1 km/h (1 Bft) E 4,2 °C 9,7 °C

Media Mínima Temp.4,4 °C
Media Máxima Temp.16,5 °C

Mes Desviación estándar:   + 9,94 K
Mes Valor normal:    0,00 °C
Días congelados (Tmax < 0°C) :0
Días de helada (Tmin < 0°C) :3
Días fríos (Tmax < 10°C) :1
Días de verano (Tmax >= 25°C) :0
Días calidos (Tmax >= 30°C) :0

Lluvia días
> 0,0 mm4
> 2,0 mm2
> 20,0 mm0
Mes Desviación estándar:   + 7,9 mm
Mes Valor normal:    0,0 mm

DistribuciónDirección del viento
Calma0,0 %
N-NE2,3 %
NE3,5 %
E-NE7,5 %
E13,6 %
E-SE5,0 %
SE5,1 %
S-SE3,2 %
S2,3 %
S-SW3,3 %
SW10,5 %
W-SW8,1 %
W11,5 %
W-NW6,1 %
NW7,1 %
N-NW6,2 %
N4,9 %