Datos meteo: octubre 2009
Fecha Temp. Ext. Hum. Ext. Pressió Precip. Vent Direcció Punt de ros Sensació
01/10/2009 16,4 °C min. 06:09
12,5 °C
Máx. 14:14
24,3 °C
80 % min. 14:10
46 %
Máx. 20:54
93 %
1013,7 hPa min. 15:04
1009,8 hPa
Máx. 23:39
1015,7 hPa
10,1 mm Máx. 16:04
2,9 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
NE 12,3 °C Máx. 12:19
15,4 °C
min. 03:14
9,7 °C
16,4 °C Máx. 14:14
24,3 °C
min. 06:09
12,5 °C
02/10/2009 15,0 °C min. 06:54
10,4 °C
Máx. 15:59
23,3 °C
84 % min. 16:39
56 %
Máx. 09:29
100 %
1014,1 hPa min. 17:30
1010,4 hPa
Máx. 01:15
1015,9 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
N-NE 12,1 °C Máx. 12:39
17,6 °C
min. 06:54
9,6 °C
15,0 °C Máx. 15:59
23,3 °C
min. 06:54
10,4 °C
03/10/2009 16,0 °C min. 08:24
11,2 °C
Máx. 16:34
22,1 °C
78 % min. 15:09
50 %
Máx. 03:39
93 %
1014,9 hPa min. 16:34
1012,3 hPa
Máx. 09:44
1016,8 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
NE 11,9 °C Máx. 13:14
13,6 °C
min. 08:24
9,5 °C
16,0 °C Máx. 16:34
22,1 °C
min. 08:24
11,2 °C
04/10/2009 16,7 °C min. 07:29
9,5 °C
Máx. 16:25
24,6 °C
73 % min. 16:30
33 %
Máx. 11:04
99 %
1014,7 hPa min. 16:25
1011,6 hPa
Máx. 09:35
1017,6 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
W-NW 11,5 °C Máx. 13:25
15,8 °C
min. 16:50
6,8 °C
16,7 °C Máx. 16:25
24,6 °C
min. 07:29
9,5 °C
05/10/2009 19,9 °C min. 07:39
10,6 °C
Máx. 15:25
28,4 °C
59 % min. 14:45
29 %
Máx. 10:29
93 %
1014,5 hPa min. 17:09
1011,3 hPa
Máx. 09:15
1017,1 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
SW 10,5 °C Máx. 12:25
17,5 °C
min. 23:39
7,8 °C
19,9 °C Máx. 15:25
28,4 °C
min. 07:39
10,6 °C
06/10/2009 19,3 °C min. 08:24
13,0 °C
Máx. 16:20
27,9 °C
63 % min. 15:24
31 %
Máx. 09:40
78 %
1016,8 hPa min. 16:50
1013,2 hPa
Máx. 09:19
1018,7 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
SW 11,5 °C Máx. 18:44
15,8 °C
min. 01:10
4,9 °C
19,3 °C Máx. 16:20
27,9 °C
min. 08:24
13,0 °C
07/10/2009 20,2 °C min. 08:24
12,6 °C
Máx. 16:25
28,7 °C
60 % min. 16:05
30 %
Máx. 10:15
91 %
1015,2 hPa min. 16:25
1011,7 hPa
Máx. 09:20
1018,9 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
E 11,3 °C Máx. 12:09
16,0 °C
min. 23:15
8,7 °C
20,2 °C Máx. 16:25
28,7 °C
min. 08:24
12,6 °C
08/10/2009 20,4 °C min. 23:55
16,2 °C
Máx. 16:20
27,3 °C
59 % min. 15:39
36 %
Máx. 05:50
79 %
1011,9 hPa min. 16:20
1008,8 hPa
Máx. 00:00
1014,6 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
W 11,9 °C Máx. 12:40
14,8 °C
min. 00:05
9,1 °C
20,4 °C Máx. 16:20
27,3 °C
min. 23:55
16,2 °C
09/10/2009 17,1 °C min. 06:10
13,2 °C
Máx. 16:10
24,6 °C
74 % min. 16:35
40 %
Máx. 08:25
88 %
1015,2 hPa min. 16:10
1011,6 hPa
Máx. 22:15
1017,2 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
E 12,0 °C Máx. 12:00
15,8 °C
min. 16:35
9,6 °C
17,1 °C Máx. 16:10
24,6 °C
min. 06:10
13,2 °C
10/10/2009 17,5 °C min. 02:20
14,4 °C
Máx. 14:55
24,0 °C
80 % min. 15:00
47 %
Máx. 10:04
92 %
1015,9 hPa min. 14:55
1012,9 hPa
Máx. 02:25
1017,5 hPa
5,0 mm Máx. 17:45
1,4 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
SE 13,5 °C Máx. 11:35
15,9 °C
min. 15:45
11,3 °C
17,5 °C Máx. 14:55
24,0 °C
min. 02:20
14,4 °C
11/10/2009 17,0 °C min. 23:59
13,6 °C
Máx. 16:25
24,0 °C
76 % min. 15:55
51 %
Máx. 10:04
99 %
1015,7 hPa min. 16:25
1012,9 hPa
Máx. 00:35
1018,6 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
N 12,5 °C Máx. 13:14
15,7 °C
min. 23:59
10,4 °C
17,0 °C Máx. 16:25
24,0 °C
min. 23:59
13,6 °C
12/10/2009 15,2 °C min. 07:50
9,8 °C
Máx. 16:30
23,1 °C
81 % min. 16:49
56 %
Máx. 09:59
98 %
1014,8 hPa min. 16:30
1010,9 hPa
Máx. 23:55
1017,9 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
E-SE 11,9 °C Máx. 13:19
15,4 °C
min. 07:50
8,7 °C
15,2 °C Máx. 16:30
23,1 °C
min. 07:50
9,8 °C
13/10/2009 14,3 °C min. 08:25
6,9 °C
Máx. 16:20
23,5 °C
65 % min. 15:35
26 %
Máx. 08:25
95 %
1017,3 hPa min. 16:40
1013,2 hPa
Máx. 08:25
1020,6 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
E 7,2 °C Máx. 11:45
11,0 °C
min. 15:35
2,1 °C
14,3 °C Máx. 16:20
23,5 °C
min. 08:25
6,9 °C
14/10/2009 13,7 °C min. 06:54
8,3 °C
Máx. 16:24
22,0 °C
71 % min. 16:24
43 %
Máx. 08:45
86 %
1014,7 hPa min. 16:24
1011,2 hPa
Máx. 00:39
1018,5 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
E-SE 8,3 °C Máx. 14:44
11,1 °C
min. 22:39
3,7 °C
13,7 °C Máx. 16:24
22,0 °C
min. 06:54
8,3 °C
15/10/2009 12,1 °C min. 23:54
8,2 °C
Máx. 15:55
19,7 °C
57 % min. 19:30
31 %
Máx. 03:30
81 %
1014,0 hPa min. 15:55
1010,7 hPa
Máx. 23:54
1017,0 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
W 3,3 °C Máx. 06:30
9,7 °C
min. 20:34
-4,3 °C
12,1 °C Máx. 15:55
19,7 °C
min. 23:54
8,2 °C
16/10/2009 9,8 °C min. 08:40
2,9 °C
Máx. 16:19
18,0 °C
50 % min. 17:25
26 %
Máx. 09:24
80 %
1019,0 hPa min. 17:45
1016,4 hPa
Máx. 09:19
1021,6 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
N -0,4 °C Máx. 15:15
2,3 °C
min. 17:25
-4,3 °C
9,8 °C Máx. 16:19
18,0 °C
min. 08:40
2,9 °C
17/10/2009 9,9 °C min. 08:14
1,6 °C
Máx. 15:54
19,3 °C
66 % min. 15:59
21 %
Máx. 09:10
89 %
1014,9 hPa min. 17:05
1011,6 hPa
Máx. 01:49
1020,1 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
E-NE 3,3 °C Máx. 21:54
6,3 °C
min. 17:00
-5,9 °C
9,9 °C Máx. 15:54
19,3 °C
min. 08:14
1,6 °C
18/10/2009 9,1 °C min. 08:50
1,9 °C
Máx. 16:14
18,2 °C
55 % min. 14:20
21 %
Máx. 09:59
93 %
1014,6 hPa min. 16:14
1011,1 hPa
Máx. 08:50
1017,7 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
SW -1,2 °C Máx. 11:55
6,2 °C
min. 17:35
-7,4 °C
9,1 °C Máx. 16:14
18,2 °C
min. 08:50
1,9 °C
19/10/2009 9,4 °C min. 08:24
1,6 °C
Máx. 16:09
14,3 °C
80 % min. 16:14
57 %
Máx. 22:54
90 %
1011,5 hPa min. 19:24
1009,7 hPa
Máx. 02:30
1016,9 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
SW 5,9 °C Máx. 23:04
9,2 °C
min. 08:24
-0,8 °C
9,4 °C Máx. 16:09
14,3 °C
min. 08:24
1,6 °C
20/10/2009 13,1 °C min. 01:24
10,1 °C
Máx. 11:59
14,4 °C
91 % min. 22:25
84 %
Máx. 05:40
98 %
1003,5 hPa min. 21:59
1001,7 hPa
Máx. 00:44
1009,9 hPa
12,6 mm Máx. 12:40
1,4 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
SW 11,7 °C Máx. 11:59
13,9 °C
min. 01:24
8,4 °C
13,1 °C Máx. 11:59
14,4 °C
min. 01:24
10,1 °C
21/10/2009 11,3 °C min. 22:05
9,9 °C
Máx. 16:39
14,6 °C
89 % min. 18:09
73 %
Máx. 08:40
100 %
999,1 hPa min. 16:39
995,9 hPa
Máx. 00:19
1003,1 hPa
39,2 mm Máx. 07:44
4,3 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
W 9,5 °C Máx. 13:44
14,2 °C
min. 23:34
5,6 °C
11,3 °C Máx. 16:39
14,6 °C
min. 22:05
9,9 °C
22/10/2009 9,2 °C min. 08:10
7,1 °C
Máx. 15:55
11,2 °C
92 % min. 02:35
69 %
Máx. 15:40
100 %
997,5 hPa min. 15:50
991,4 hPa
Máx. 23:59
1004,3 hPa
15,8 mm Máx. 10:54
0,7 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
E 8,0 °C Máx. 15:55
11,2 °C
min. 06:54
4,0 °C
9,2 °C Máx. 15:55
11,2 °C
min. 08:10
7,1 °C
23/10/2009 10,9 °C min. 08:14
4,3 °C
Máx. 15:59
19,6 °C
85 % min. 16:35
50 %
Máx. 04:39
100 %
1012,5 hPa min. 00:04
1004,3 hPa
Máx. 23:59
1015,5 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
E 8,3 °C Máx. 13:20
12,7 °C
min. 08:14
4,3 °C
10,9 °C Máx. 15:59
19,6 °C
min. 08:14
4,3 °C
24/10/2009 14,2 °C min. 06:14
7,9 °C
Máx. 16:14
22,4 °C
84 % min. 16:20
61 %
Máx. 11:25
99 %
1014,8 hPa min. 16:14
1012,2 hPa
Máx. 08:29
1017,0 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
N-NW 11,4 °C Máx. 15:49
15,3 °C
min. 06:04
6,9 °C
14,2 °C Máx. 16:14
22,4 °C
min. 06:14
7,9 °C
25/10/2009 15,3 °C min. 06:24
11,6 °C
Máx. 13:34
22,3 °C
84 % min. 13:49
62 %
Máx. 09:45
98 %
1014,8 hPa min. 13:44
1012,2 hPa
Máx. 08:39
1017,0 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
E-NE 12,4 °C Máx. 11:40
16,9 °C
min. 06:24
10,8 °C
15,3 °C Máx. 13:34
22,3 °C
min. 06:24
11,6 °C
26/10/2009 15,4 °C min. 23:10
11,9 °C
Máx. 15:14
22,7 °C
84 % min. 15:04
59 %
Máx. 08:40
97 %
1015,6 hPa min. 15:14
1013,2 hPa
Máx. 23:10
1017,0 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
NE 12,5 °C Máx. 10:20
16,3 °C
min. 22:49
10,2 °C
15,4 °C Máx. 15:14
22,7 °C
min. 23:10
11,9 °C
27/10/2009 15,4 °C min. 08:00
12,4 °C
Máx. 15:10
21,8 °C
90 % min. 15:30
67 %
Máx. 10:15
99 %
1017,2 hPa min. 15:10
1013,4 hPa
Máx. 21:34
1018,6 hPa
0,4 mm Máx. 06:14
0,4 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
NW 13,5 °C Máx. 14:29
16,9 °C
min. 00:00
11,8 °C
15,4 °C Máx. 15:10
21,8 °C
min. 08:00
12,4 °C
28/10/2009 15,3 °C min. 23:50
11,4 °C
Máx. 14:55
23,0 °C
81 % min. 15:05
58 %
Máx. 00:54
94 %
1017,5 hPa min. 14:55
1015,3 hPa
Máx. 09:59
1019,7 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
N 11,9 °C Máx. 14:14
15,7 °C
min. 23:50
9,8 °C
15,3 °C Máx. 14:55
23,0 °C
min. 23:50
11,4 °C
29/10/2009 14,4 °C min. 07:49
8,9 °C
Máx. 14:59
23,2 °C
82 % min. 15:14
56 %
Máx. 07:49
98 %
1016,7 hPa min. 14:59
1013,1 hPa
Máx. 22:35
1019,1 hPa
0,0 mm Máx. 00:00
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:00
0,0 km/h (0 Bft)
E-SE 11,0 °C Máx. 12:55
17,0 °C
min. 06:04
8,5 °C
14,4 °C Máx. 14:59
23,2 °C
min. 07:49
8,9 °C
30/10/2009 14,3 °C min. 07:25
7,5 °C
Máx. 14:50
24,4 °C
77 % min. 14:55
40 %
Máx. 08:10
97 %
1018,9 hPa min. 14:50
1014,9 hPa
Máx. 23:59
1021,5 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
E 9,5 °C Máx. 11:50
13,7 °C
min. 07:25
6,8 °C
14,3 °C Máx. 14:50
24,4 °C
min. 07:25
7,5 °C
31/10/2009 9,2 °C min. 07:14
9,1 °C
Máx. 09:30
11,8 °C
94 % min. 00:04
87 %
Máx. 08:04
95 %
1023,2 hPa min. 00:04
1021,5 hPa
Máx. 08:09
1024,1 hPa
0,0 mm Máx. 00:04
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:04
0,0 km/h (0 Bft)
SE 8,3 °C Máx. 09:30
11,0 °C
min. 06:50
8,1 °C
9,2 °C Máx. 09:30
11,8 °C
min. 07:14
9,1 °C
min-Fecha 17/10/09 17/10/09 22/10/09 6 Día 01/10/09 - 18/10/09 17/10/09
min-Hora 08:14 15:59 15:50 - 00:04 - 17:35 08:14
Mínima 1,6 °C 21 % 991,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -7,4 °C 1,6 °C
Máx-Fecha 07/10/09 02/10/09 31/10/09 21/10/09 01/10/09 - 02/10/09 07/10/09
Máx-Hora 16:25 09:29 08:09 07:44 00:04 - 12:39 16:25
Máxima 28,7 °C 100 % 1024,1 hPa 39,2 mm 0,0 km/h NE (0 Bft) - 17,6 °C 28,7 °C
Media 14,4 °C 75 % 1014,0 hPa #83,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 9,6 °C 14,4 °C

Media Mínima Temp.9,4 °C
Media Máxima Temp.21,6 °C

Mes Desviación estándar:   + 14,41 K
Mes Valor normal:    0,00 °C
Días congelados (Tmax < 0°C) :0
Días de helada (Tmin < 0°C) :0
Días fríos (Tmax < 10°C) :0
Días de verano (Tmax >= 25°C) :4
Días calidos (Tmax >= 30°C) :0

Lluvia días
> 0,0 mm6
> 2,0 mm5
> 20,0 mm1
Mes Desviación estándar:   + 83,2 mm
Mes Valor normal:    0,0 mm

DistribuciónDirección del viento
Calma0,0 %
N-NE4,2 %
NE7,9 %
E-NE7,5 %
E9,1 %
E-SE4,1 %
SE6,8 %
S-SE6,0 %
S3,2 %
S-SW3,5 %
SW12,6 %
W-SW3,7 %
W6,4 %
W-NW6,2 %
NW5,8 %
N-NW7,8 %
N5,2 %