Datos meteo: agost 2009
Fecha Temp. Ext. Hum. Ext. Pressió Precip. Vent Direcció Punt de ros Sensació
01/08/2009 23,3 °C min. 07:01
17,0 °C
Máx. 15:21
31,9 °C
68 % min. 14:46
38 %
Máx. 08:06
86 %
1009,3 hPa min. 19:41
1004,9 hPa
Máx. 02:26
1015,1 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E 16,2 °C Máx. 21:36
18,0 °C
min. 01:31
13,9 °C
23,3 °C Máx. 15:21
31,9 °C
min. 07:01
17,0 °C
02/08/2009 22,3 °C min. 23:36
18,5 °C
Máx. 14:55
31,3 °C
61 % min. 13:46
21 %
Máx. 07:51
83 %
1011,7 hPa min. 14:55
1009,0 hPa
Máx. 23:36
1014,2 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
SW 12,7 °C Máx. 05:36
16,6 °C
min. 13:51
5,4 °C
22,3 °C Máx. 14:55
31,3 °C
min. 23:36
18,5 °C
03/08/2009 20,1 °C min. 07:26
17,0 °C
Máx. 15:56
28,1 °C
65 % min. 16:06
39 %
Máx. 06:41
77 %
1013,3 hPa min. 15:56
1010,8 hPa
Máx. 23:36
1015,2 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
W 13,1 °C Máx. 14:21
14,2 °C
min. 17:26
11,3 °C
20,1 °C Máx. 15:56
28,1 °C
min. 07:26
17,0 °C
04/08/2009 24,1 °C min. 07:16
15,9 °C
Máx. 15:56
34,5 °C
61 % min. 15:56
26 %
Máx. 08:26
80 %
1012,6 hPa min. 17:06
1008,4 hPa
Máx. 07:16
1016,0 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
SW 15,2 °C Máx. 23:56
18,2 °C
min. 06:56
11,4 °C
24,1 °C Máx. 15:56
34,5 °C
min. 07:16
15,9 °C
05/08/2009 26,0 °C min. 07:41
18,3 °C
Máx. 14:41
34,8 °C
52 % min. 14:16
26 %
Máx. 08:06
90 %
1012,4 hPa min. 14:51
1009,2 hPa
Máx. 08:26
1015,1 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
SE 13,9 °C Máx. 10:16
20,2 °C
min. 12:56
11,4 °C
26,0 °C Máx. 14:41
34,8 °C
min. 07:41
18,3 °C
06/08/2009 25,7 °C min. 07:06
17,5 °C
Máx. 15:31
34,6 °C
49 % min. 12:46
21 %
Máx. 08:31
81 %
1011,7 hPa min. 17:36
1008,6 hPa
Máx. 02:46
1014,9 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
SW 12,5 °C Máx. 10:41
17,1 °C
min. 12:46
7,6 °C
25,7 °C Máx. 15:31
34,6 °C
min. 07:06
17,5 °C
07/08/2009 22,4 °C min. 23:36
17,4 °C
Máx. 14:51
33,7 °C
71 % min. 13:46
27 %
Máx. 22:51
89 %
1013,6 hPa min. 14:51
1009,5 hPa
Máx. 23:36
1015,6 hPa
16,2 mm Máx. 18:36
5,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E-NE 15,3 °C Máx. 09:26
18,4 °C
min. 01:01
9,5 °C
22,4 °C Máx. 14:51
33,7 °C
min. 23:36
17,4 °C
08/08/2009 21,0 °C min. 06:56
15,0 °C
Máx. 15:36
32,3 °C
74 % min. 15:41
33 %
Máx. 08:51
98 %
1012,8 hPa min. 15:36
1008,7 hPa
Máx. 06:56
1016,2 hPa
1,1 mm Máx. 04:26
0,4 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
N-NE 15,2 °C Máx. 11:31
19,9 °C
min. 16:56
13,1 °C
21,0 °C Máx. 15:36
32,3 °C
min. 06:56
15,0 °C
09/08/2009 17,9 °C min. 06:21
16,7 °C
Máx. 12:26
26,6 °C
87 % min. 12:36
52 %
Máx. 23:16
92 %
1012,8 hPa min. 12:26
1010,1 hPa
Máx. 03:41
1014,4 hPa
5,0 mm Máx. 13:31
1,1 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
NE 15,7 °C Máx. 13:11
17,5 °C
min. 14:21
14,3 °C
17,9 °C Máx. 12:26
26,6 °C
min. 06:21
16,7 °C
10/08/2009 20,8 °C min. 03:36
16,1 °C
Máx. 15:26
28,9 °C
78 % min. 15:12
42 %
Máx. 05:46
97 %
1016,1 hPa min. 17:21
1013,4 hPa
Máx. 23:51
1017,5 hPa
0,7 mm Máx. 01:36
0,4 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E 16,0 °C Máx. 11:26
20,0 °C
min. 14:56
13,3 °C
20,8 °C Máx. 15:26
28,9 °C
min. 03:36
16,1 °C
11/08/2009 24,0 °C min. 05:11
16,0 °C
Máx. 16:16
33,3 °C
63 % min. 15:56
27 %
Máx. 07:41
98 %
1015,8 hPa min. 16:16
1012,8 hPa
Máx. 05:11
1019,2 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
NE 15,5 °C Máx. 11:51
20,0 °C
min. 15:56
11,4 °C
24,0 °C Máx. 16:16
33,3 °C
min. 05:11
16,0 °C
12/08/2009 23,2 °C min. 06:51
17,5 °C
Máx. 16:26
33,1 °C
60 % min. 16:26
29 %
Máx. 08:16
91 %
1014,7 hPa min. 16:31
1010,8 hPa
Máx. 03:11
1018,4 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
SW 14,3 °C Máx. 10:41
19,6 °C
min. 15:46
12,3 °C
23,2 °C Máx. 16:26
33,1 °C
min. 06:51
17,5 °C
13/08/2009 24,7 °C min. 04:42
17,9 °C
Máx. 16:31
34,3 °C
53 % min. 16:06
22 %
Máx. 07:41
84 %
1011,9 hPa min. 16:41
1008,3 hPa
Máx. 01:01
1016,1 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E 13,3 °C Máx. 11:16
16,8 °C
min. 16:06
8,4 °C
24,7 °C Máx. 16:31
34,3 °C
min. 04:42
17,9 °C
14/08/2009 24,8 °C min. 07:16
17,3 °C
Máx. 16:16
34,0 °C
46 % min. 13:36
21 %
Máx. 05:56
76 %
1012,4 hPa min. 16:16
1009,4 hPa
Máx. 00:56
1014,8 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E-NE 11,0 °C Máx. 11:31
15,3 °C
min. 13:36
6,5 °C
24,8 °C Máx. 16:16
34,0 °C
min. 07:16
17,3 °C
15/08/2009 24,2 °C min. 07:21
17,0 °C
Máx. 13:46
34,2 °C
54 % min. 13:51
22 %
Máx. 08:26
80 %
1014,5 hPa min. 14:41
1010,8 hPa
Máx. 23:51
1016,9 hPa
2,5 mm Máx. 16:31
0,7 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E 12,9 °C Máx. 17:16
19,7 °C
min. 14:06
9,2 °C
24,2 °C Máx. 13:46
34,2 °C
min. 07:21
17,0 °C
16/08/2009 25,1 °C min. 07:21
15,8 °C
Máx. 16:06
35,9 °C
54 % min. 15:21
21 %
Máx. 08:31
87 %
1014,5 hPa min. 16:06
1011,1 hPa
Máx. 09:01
1017,6 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E-NE 13,5 °C Máx. 19:41
16,3 °C
min. 17:06
8,0 °C
25,1 °C Máx. 16:06
35,9 °C
min. 07:21
15,8 °C
17/08/2009 25,3 °C min. 07:06
17,0 °C
Máx. 16:21
38,0 °C
49 % min. 13:56
21 %
Máx. 08:11
77 %
1013,7 hPa min. 16:21
1009,6 hPa
Máx. 08:01
1016,7 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E 12,3 °C Máx. 10:56
15,5 °C
min. 17:46
8,6 °C
25,3 °C Máx. 16:21
38,0 °C
min. 07:06
17,0 °C
18/08/2009 26,7 °C min. 07:36
17,0 °C
Máx. 15:27
37,3 °C
38 % min. 13:01
21 %
Máx. 08:06
73 %
1014,9 hPa min. 15:27
1010,8 hPa
Máx. 07:36
1016,8 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E 9,5 °C Máx. 10:16
15,5 °C
min. 19:26
6,1 °C
26,7 °C Máx. 15:27
37,3 °C
min. 07:36
17,0 °C
19/08/2009 26,4 °C min. 07:32
16,7 °C
Máx. 16:06
36,5 °C
32 % min. 12:36
21 %
Máx. 08:36
67 %
1015,5 hPa min. 16:16
1012,1 hPa
Máx. 07:32
1017,9 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E 6,5 °C Máx. 09:56
13,7 °C
min. 21:16
3,5 °C
26,4 °C Máx. 16:06
36,5 °C
min. 07:32
16,7 °C
20/08/2009 25,9 °C min. 07:16
16,0 °C
Máx. 15:37
36,4 °C
33 % min. 12:56
21 %
Máx. 08:16
61 %
1016,5 hPa min. 16:16
1012,2 hPa
Máx. 07:16
1019,2 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E 7,1 °C Máx. 12:07
11,7 °C
min. 20:41
4,4 °C
25,9 °C Máx. 15:37
36,4 °C
min. 07:16
16,0 °C
21/08/2009 24,7 °C min. 07:26
16,7 °C
Máx. 15:21
34,2 °C
47 % min. 13:06
23 %
Máx. 08:06
70 %
1016,5 hPa min. 17:36
1013,1 hPa
Máx. 08:51
1019,7 hPa
0,0 mm Máx. 00:02
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:02
0,0 km/h (0 Bft)
SW 11,3 °C Máx. 19:31
14,7 °C
min. 00:12
7,9 °C
24,7 °C Máx. 15:21
34,2 °C
min. 07:26
16,7 °C
22/08/2009 24,4 °C min. 07:16
17,1 °C
Máx. 15:06
32,1 °C
62 % min. 13:31
34 %
Máx. 08:11
83 %
1015,2 hPa min. 16:41
1012,2 hPa
Máx. 01:56
1018,1 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E 16,0 °C Máx. 18:46
18,0 °C
min. 01:06
12,6 °C
24,4 °C Máx. 15:06
32,1 °C
min. 07:16
17,1 °C
23/08/2009 25,2 °C min. 07:46
18,1 °C
Máx. 16:01
34,3 °C
54 % min. 15:36
24 %
Máx. 08:51
88 %
1011,0 hPa min. 16:06
1007,3 hPa
Máx. 02:57
1016,0 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
SW 14,0 °C Máx. 10:21
19,5 °C
min. 15:36
10,5 °C
25,2 °C Máx. 16:01
34,3 °C
min. 07:46
18,1 °C
24/08/2009 24,9 °C min. 07:11
17,0 °C
Máx. 15:01
33,7 °C
57 % min. 16:41
26 %
Máx. 08:27
83 %
1006,8 hPa min. 17:16
1003,3 hPa
Máx. 04:46
1011,2 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
SW 14,5 °C Máx. 10:06
17,5 °C
min. 11:46
9,9 °C
24,9 °C Máx. 15:01
33,7 °C
min. 07:11
17,0 °C
25/08/2009 21,0 °C min. 07:11
16,6 °C
Máx. 13:21
29,5 °C
71 % min. 13:31
41 %
Máx. 23:17
89 %
1008,5 hPa min. 13:21
1006,2 hPa
Máx. 22:51
1010,9 hPa
0,4 mm Máx. 20:21
0,4 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E-SE 14,9 °C Máx. 23:46
17,5 °C
min. 01:21
9,7 °C
21,0 °C Máx. 13:21
29,5 °C
min. 07:11
16,6 °C
26/08/2009 21,4 °C min. 07:26
16,8 °C
Máx. 15:41
31,1 °C
74 % min. 13:51
28 %
Máx. 08:51
91 %
1012,7 hPa min. 15:41
1009,0 hPa
Máx. 23:57
1015,3 hPa
5,4 mm Máx. 17:01
1,4 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
E 15,5 °C Máx. 19:31
18,4 °C
min. 13:51
10,3 °C
21,4 °C Máx. 15:41
31,1 °C
min. 07:26
16,8 °C
27/08/2009 23,3 °C min. 07:31
16,0 °C
Máx. 16:31
31,3 °C
64 % min. 13:41
34 %
Máx. 08:47
95 %
1014,4 hPa min. 16:36
1011,1 hPa
Máx. 09:26
1017,7 hPa
0,4 mm Máx. 03:07
0,4 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:02
0,0 km/h (0 Bft)
NE 15,2 °C Máx. 11:47
21,5 °C
min. 13:41
12,6 °C
23,3 °C Máx. 16:31
31,3 °C
min. 07:31
16,0 °C
28/08/2009 23,7 °C min. 07:46
16,7 °C
Máx. 15:27
33,0 °C
63 % min. 14:41
31 %
Máx. 08:52
89 %
1013,8 hPa min. 15:27
1010,7 hPa
Máx. 07:46
1015,8 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
NE 15,3 °C Máx. 11:21
18,3 °C
min. 14:41
12,8 °C
23,7 °C Máx. 15:27
33,0 °C
min. 07:46
16,7 °C
29/08/2009 23,0 °C min. 08:57
20,2 °C
Máx. 15:17
31,2 °C
63 % min. 15:22
27 %
Máx. 22:52
78 %
1014,2 hPa min. 16:32
1011,5 hPa
Máx. 09:02
1016,0 hPa
0,0 mm Máx. 00:01
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:01
0,0 km/h (0 Bft)
SW 14,5 °C Máx. 22:07
16,9 °C
min. 15:22
9,8 °C
23,0 °C Máx. 15:17
31,2 °C
min. 08:57
20,2 °C
30/08/2009 21,6 °C min. 07:12
16,6 °C
Máx. 15:27
30,9 °C
66 % min. 15:12
31 %
Máx. 08:37
89 %
1015,1 hPa min. 16:52
1011,4 hPa
Máx. 23:52
1016,4 hPa
0,0 mm Máx. 00:02
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:02
0,0 km/h (0 Bft)
SW 14,0 °C Máx. 11:17
17,1 °C
min. 15:12
11,6 °C
21,6 °C Máx. 15:27
30,9 °C
min. 07:12
16,6 °C
31/08/2009 22,7 °C min. 06:27
16,5 °C
Máx. 16:07
29,3 °C
74 % min. 15:02
46 %
Máx. 08:47
91 %
1013,5 hPa min. 16:07
1010,5 hPa
Máx. 03:27
1016,7 hPa
0,0 mm Máx. 00:02
0,0 mm
0,0 km/h (0 Bft) Máx. 00:02
0,0 km/h (0 Bft)
SW 17,2 °C Máx. 22:22
19,3 °C
min. 03:27
13,9 °C
22,7 °C Máx. 16:07
29,3 °C
min. 06:27
16,5 °C
min-Fecha 08/08/09 02/08/09 24/08/09 8 Día 01/08/09 - 19/08/09 08/08/09
min-Hora 06:56 13:46 17:16 - 00:01 - 21:16 06:56
Mínima 15,0 °C 21 % 1003,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 3,5 °C 15,0 °C
Máx-Fecha 17/08/09 08/08/09 21/08/09 07/08/09 01/08/09 - 27/08/09 17/08/09
Máx-Hora 16:21 08:51 08:51 18:36 00:01 - 11:47 16:21
Máxima 38,0 °C 98 % 1019,7 hPa 16,2 mm 0,0 km/h E (0 Bft) - 21,5 °C 38,0 °C
Media 23,5 °C 59 % 1013,3 hPa #31,7 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 13,7 °C 23,5 °C

Media Mínima Temp.17,0 °C
Media Máxima Temp.32,9 °C

Mes Desviación estándar:   + 23,53 K
Mes Valor normal:    0,00 °C
Días congelados (Tmax < 0°C) :0
Días de helada (Tmin < 0°C) :0
Días fríos (Tmax < 10°C) :0
Días de verano (Tmax >= 25°C) :31
Días calidos (Tmax >= 30°C) :26

Lluvia días
> 0,0 mm8
> 2,0 mm4
> 20,0 mm0
Mes Desviación estándar:   + 31,7 mm
Mes Valor normal:    0,0 mm

DistribuciónDirección del viento
Calma0,0 %
N-NE3,4 %
NE7,3 %
E-NE6,0 %
E12,3 %
E-SE5,3 %
SE3,8 %
S-SE3,2 %
S3,6 %
S-SW4,8 %
SW15,9 %
W-SW7,9 %
W8,4 %
W-NW4,0 %
NW4,1 %
N-NW5,0 %
N5,0 %