Precipitació              31                  28                  31                    30                    31                    30                    31                    31                    30                    31                    30                    31     TIPUS DE
                     2.018      I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII  PRECIPITACIÓ
                             1                              AIGUA  6
                             2                             NEU 0
                             3                             PEDRA-CALAMARSA 0
                             4     0,2                       BOIRA-ROSADA 4
                             5                             TOTAL DIES  10
                             6                0,4                              
                             7              24,2                           NEU A TERRA 0
                             8                4,0                              
                             9     0,2                          
                          10                                
                          11                0,8                              
                          12                                
                          13                3,8                              
                          14                2,6                              
                          15                                
                          16     0,2                          
                          17                                
                          18                                
                          19     0,2                          
                          20                                
                          21                                
                          22                                
                          23                                
                          24                                
                          25                                
                          26                                
                          27                                
                          28                                
                          29                                
                          30                                
                          31                                
 Litres Mes           36,6                   -                     -                       -                       -                       -                       -                       -                        -                        -                        -                        -          
 Litres Any           36,6               36,6               36,6                36,6                36,6                36,6                36,6                36,6                 36,6                 36,6                 36,6                 36,6        
 Dies Precip. Mes           10,0                   -                     -                       -                       -                       -                       -                       -                        -                        -                        -                        -          
 Dies Precip.Any           10,0               10,0               10,0                10,0                10,0                10,0                10,0                10,0                 10,0                 10,0                 10,0                 10,0