Precipitació              31                  28                  31                    30                    31                    30                    31                    31                    30                    31                    30                    31     TIPUS DE
                     2.017      I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII  PRECIPITACIÓ
                             1                0,2                 0,2                     4,4                     4,4                   0,2                   0,2                   0,2                     0,2     0,4  AIGUA  86
                             2                   1,2                     1,4                   6,0                13,8                 NEU 4
                             3                0,2                   4,8                     0,8                   0,4                           0,2       PEDRA-CALAMARSA 3
                             4                   0,2               13,8                       5,4                       0,2                   22,0       BOIRA-ROSADA 50
                             5                0,2                    10,2                   0,2                   TOTAL DIES  143
                             6                0,2                               0,4                 17,4              
                             7                0,2                                 0,2                   0,2                     0,2     NEU A TERRA 5
                             8       13,4                       0,6                   1,0                     0,2            
                             9                              32,4                   5,4              
                          10                         0,2                         2,4                   0,2                     0,2          
                          11                   0,2                       6,2                       0,2                     0,2                   0,2                   3,8        
                          12                   0,2                 6,4                               0,2                     0,2        
                          13                   9,0                 0,2                               0,4                   0,2                   0,2        
                          14                   7,8                       0,4                         2,2                   0,2            
                          15                   0,4                     0,2                         0,2                 27,2                   0,2                     0,8        
                          16                                         0,2        
                          17                                   0,2                   0,2            
                          18                         0,2                   3,8                         8,0                 19,8                     0,2        
                          19                   0,2                             1,4                   45,0                   0,2                   0,2        
                          20              12,6                                   0,2                   0,2                   0,2        
                          21                7,0                        10,2                   4,2                       0,2                   0,2          
                          22                7,8                 0,2                           0,2                     6,4              
                          23                5,8                         0,2                     2,2                         0,2                   0,2        
                          24                0,2                 8,0               34,6                               0,2                     0,2        
                          25     0,2   44,6               0,2                     1,2                   3,2                   21,4                       0,2        
                          26     3,6             0,2                 0,2                11,2                     0,4                   0,2                     3,6                   0,2            
                          27     9,6               1,0                16,8                           1,6                   0,2                     1,2        
                          28                3,0                       0,2                     0,6                         0,2                     0,2        
                          29                0,6                                   0,2            
                          30                         2,4                   3,6                   0,4                     0,6                       1,0                   0,4        
                          31                0,2                   0,4                        18,6                   1,6                       0,2        
 Litres Mes           51,6               41,2            106,0                47,4                21,2                36,8                10,8                57,4                 95,8                 68,0                 24,8                   9,0        
 Litres Any           51,6               92,8            198,8              246,2              267,4              304,2              315,0              372,4               468,2               536,2               561,0               570,0        
 Dies Precip. Mes           16,0               13,0                 9,0                11,0                   8,0                   9,0                   7,0                10,0                 15,0                 17,0                 11,0                 17,0        
 Dies Precip.Any           16,0               29,0               38,0                49,0                57,0                66,0                73,0                83,0                 98,0               115,0               126,0               143,0