Precipitació              31                  29                  31                    30                    31                    30                    31                    31                    30                    31                    30                    31     TIPUS DE
                     2.016      I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII  PRECIPITACIÓ
                             1                0,2                 0,2                  12,4                           16,8                   0,2                   0,2      AIGUA  98
                             2                   0,2                                 2,8                   0,2                   0,2     NEU 3
                             3                                   0,2                       0,2     PEDRA-CALAMARSA 4
                             4                0,6                   0,2                   1,8                  21,0                           0,4                   3,6     BOIRA-ROSADA 51
                             5                0,2                    30,4                               4,6                   1,0     TOTAL DIES  156
                             6                                   17,8                   1,0          
                             7                   5,4                 0,2     0,2               3,4                           0,2                     0,4     NEU A TERRA 0
                             8                     1,4     8,0               1,2                   0,2                45,0                         0,2          
                             9         0,4                 9,2                    11,6                   0,2                   0,4                     0,2        
                          10                     0,2                     7,0           64,4                 0,2                   0,2        
                          11                   0,2                     0,6                     0,4                       0,2                       0,2        
                          12                           1,8                         24,6                     0,2        
                          13                   4,4                       0,8                         4,6                 18,0                   0,2                   0,2        
                          14       21,2                           3,6                   7,0                   0,2                   0,2        
                          15       3,2             0,2                     0,6                   2,4                         0,2                     0,2        
                          16                     9,2                           3,2                     0,2                   0,2                   7,2        
                          17                     5,2                           3,2                     1,0                   0,2                   1,4        
                          18                        21,2     32,0                     0,2                     0,2        
                          19                             0,2                           0,2                   1,4        
                          20                   10,6                   2,4                         0,6                   0,4                     0,2                   6,8        
                          21                   21,8                26,8                           0,2                   25,8                   0,4        
                          22                0,2                 0,8                 0,2                   0,4                   5,0                     6,0                       2,0                 11,0                   0,2        
                          23                   0,2                     0,2                           0,2                   0,2                 25,0                   0,2        
                          24                0,2                       0,2                             0,2                   0,2                   0,2        
                          25                0,2                   27,2               4,6                     0,2        
                          26                0,2                                   0,2                 10,0          
                          27                0,2               16,8                     0,4                    18,2                     1,8                     7,4          
                          28                0,2                 8,8                     3,2                   1,6                     0,2                     0,2                   0,2                   0,2                   0,2        
                          29                                 0,8                     0,2                   0,2          
                          30                         6,6     10,4                   0,4                   0,2                   0,2                   0,2                   0,2        
                          31                     0,2                     4,2                           0,2                     0,2        
 Litres Mes             2,2               61,4               49,8                93,6                66,4                56,2                69,4                19,8               103,4                 97,2                 88,0                 25,8        
 Litres Any             2,2               63,6            113,4              207,0              273,4              329,6              399,0              418,8               522,2               619,4               707,4               733,2        
 Dies Precip. Mes             9,0               11,0               12,0                14,0                12,0                   6,0                   4,0                   6,0                 13,0                 21,0                 22,0                 26,0        
 Dies Precip.Any             9,0               20,0               32,0                46,0                58,0                64,0                68,0                74,0                 87,0               108,0               130,0               156,0