Precipitació              31                  28                  31                    30                    31                    30                    31                    31                    30                    31                    30                    31     TIPUS DE
                     2.015      I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII  PRECIPITACIÓ
                             1                              14,2                   11,0          AIGUA  73
                             2                0,2                               19,4                   1,0                 37,2                   0,2     NEU 3
                             3                   3,2                             45,6                   1,6                 21,6                   0,2     PEDRA-CALAMARSA 2
                             4                   3,2               10,0                             3,6                     0,2       BOIRA-ROSADA 47
                             5                0,2                                 0,6                       0,4     TOTAL DIES  125
                             6                0,2                                     0,2          
                             7                   0,2                         1,4                             0,2     NEU A TERRA 6
                             8                0,4                           0,2                     2,6                       0,2          
                             9                   0,2                         4,8                     0,4                       0,4                   0,2        
                          10                0,2                                 8,6                     0,2                   0,2        
                          11                             8,2                           0,2                   0,2        
                          12                0,2                           0,2                       1,2                   0,2                     0,2        
                          13                              14,6                   5,6                   1,2                   0,4                   0,2        
                          14                     3,0                       6,0                         2,2                     0,2        
                          15                     0,4                       6,6                     1,2                
                          16                2,2                   0,2                   5,0                     6,8                             0,2        
                          17                         0,2                           0,6                     0,2          
                          18                1,0                   0,2                   0,2                      11,6                
                          19              10,8                    24,6                15,8                         0,2                       0,2        
                          20                0,2                      10,4                  42,6                         0,2                   0,2        
                          21                   0,4               38,4                   0,2                       0,2                   1,2                
                          22                0,2                   0,2                       3,2                23,0                   0,2                   0,2                       0,2        
                          23                   7,2                 1,4                       1,8                   0,2                   0,4                       0,2                   0,2        
                          24                   0,2                 1,8                       0,2                30,4                           0,2        
                          25                     4,8                   1,0                       0,2                  
                          26                         4,0                           1,2                   5,0                     0,2        
                          27                                   1,8                   2,0                     0,2        
                          28                                
                          29                0,2                       6,8                       0,2                     0,4                   0,2                   0,2          
                          30                0,8                       0,2                       0,4                   14,2                     0,2          
                          31                            17,8                  
 Litres Mes           16,8               14,6               60,4                42,2                26,2                39,4              115,0                46,4               103,2                 24,4                 61,6                   3,8        
 Litres Any           16,8               31,4               91,8              134,0              160,2              199,6              314,6              361,0               464,2               488,6               550,2               554,0        
 Dies Precip. Mes           13,0                 7,0               10,0                   9,0                   2,0                11,0                   9,0                   9,0                 14,0                   9,0                 14,0                 18,0        
 Dies Precip.Any           13,0               20,0               30,0                39,0                41,0                52,0                61,0                70,0                 84,0                 93,0               107,0               125,0