Precipitació             31             28               31                30                31                30                31                31                30                31                30                31     TIPUS DE
                    2.014      I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII  PRECIPITACIÓ
                           1     0,2        5,0                 0,2               2,4               0,2                 2,4              AIGUA  116
                           2                     0,2                     0,2       0,2     NEU 0
                           3       0,2          1,2             29,0                   0,8               0,2                   4,0               1,0     PEDRA-CALAMARSA 5
                           4               6,6                0,2               1,2                 1,0                 8,8               14,8             17,6               2,6     BOIRA 26
                           5              2,6                     0,8                 1,6               5,6             19,0         TOTAL DIES  147
                           6                             4,4               5,4              
                           7                         17,4               0,4               0,2                   0,4     NEU A TERRA[1] 0
                           8     0,2                      
                           9            10,0                       4,6               1,4             27,6          
                         10              0,6                             0,6               0,4      
                         11                     3,8               0,2                     1,0                 3,4      
                         12                     1,0               0,2                     0,2               9,6               0,2     0,2
                         13               0,6                   0,2               3,2                  
                         14                       41,2                 53,2                 2,8               3,4    
                         15     0,2                   5,8                   0,2               0,2               0,2             11,2    
                         16               0,4            7,4                         0,6               0,2                   0,4    
                         17                       16,6                   0,2          
                         18             22,2                     23,6               0,2              
                         19               2,4                       0,2         0,2     0,4
                         20     0,2 0,2             8,2               4,6                   6,4         0,2 0,4
                         21     0,2               2,8                   12,6            
                         22               2,4     0,2          0,8             11,0                   40,4               2,8       0,2 0,2
                         23               0,2                4,8               0,2                     3,2               5,2         0,2
                         24                       24,0                       2,4     0,2
                         25     0,2            0,8               2,0                 0,2               6,4                     0,8     0,2
                         26     0,2        0,4              1,2               0,8             11,8             21,8             39,4                     9,4      
                         27               1,0     0,2             0,2               0,2                         2,0     0,2
                         28              0,2                 10,4               11,2               33,4               14,0      
                         29               0,8                     13,6                   0,2               59,2      
                         30               5,2                3,8               16,4     0,2             0,2                 57,8      
                         31     0,2                 6,4                   1,8       0,2    
 Litres Mes          43,4          27,0            12,8             60,8             55,8           149,2             80,0             84,6           135,6             44,6           174,6             21,0    
 Litres Any          43,4          70,4            83,2           144,0           199,8           349,0           429,0           513,6           649,2           693,8           868,4           889,4    
 Dies Precip. Mes             18             11                 7                14                10                13                  7                15                15                  7                16                14    
 Dies Precip.Any             18             29               36                50                60                73                80                95              110              117              133              147    
0 39,2 39,2

[1]
Espinet:
GMB=Gruix mŕxim del dia