Precipitació          31             28               31                30                31                30                31                31                30                31                30                31     TIPUS DE
                    2.013      I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII  PRECIPITACIÓ
                           1            2,4            0,2              5,0             13,8                      AIGUA  123
                           2            0,2                   0,2                     NEU 7
                           3            0,2                   0,2                     PEDRA-CALAMARSA 4
                           4                  3,4               4,0               9,2                       1,4                 0,2     NEU A TERRA[1] 6
                           5                28,2             10,0               6,8                       0,4        
                           6            0,2              17,4               1,6               0,2                     0,2             24,8        
                           7                  0,4                       0,2             37,8               0,2                 0,2    
                           8         0,0             0,2     13,4   21,2                 0,2    
                           9                       0,2                   0,2            
                         10            0,2                         5,0               56,8                   0,2    
                         11                           3,8                 2,2               1,0        
                         12            2,2                         0,4                       0,2    
                         13            1,0       15,4                 12,8               0,2                   0,2    
                         14            0,2                     1,2                 1,0                       0,2    
                         15                     22,4                     0,6          
                         16                  1,8                 1,0                   0,6                   7,6      
                         17                  3,4                 2,6                 7,4               6,6                 51,8      
                         18            0,6                0,4               36,8               1,0               7,2                   39,0               0,2    
                         19            9,0                   1,4     5,0           0,6               2,2               2,2                   1,2               7,0    
                         20                  2,4                 6,8                 7,8               0,2                     2,0    
                         21              0,4                     4,0     5,4           0,2                 0,2                 0,2    
                         22            1,8     1,2[2]                   0,2                   0,4        
                         23     1,2 2,4[3]          0,6                     0,4                 0,2               0,2        
                         24        [4]          1,6                     28,0                     0,6    
                         25        [5]          0,2             15,4               0,2                         0,2               1,0    
                         26                  1,6               7,6               0,2                   0,4                 0,2               0,2      
                         27            0,2            0,8              0,8             29,6                 7,4               21,4                 0,2     0,2[6]  
                         28            1,0          12,2                 7,6               4,2                 6,8               3,0          [7]  
                         29                   13,2               3,0                  
                         30                     4,4                 0,2           0,2    
                         31                            
 Litres Mes       20,4          17,2            82,6           109,0           100,0             26,4             47,6             97,0             98,0             29,0           100,4             12,6    
 Litres Any       20,4          37,6           120,2           229,2           329,2           355,6           403,2           500,2           598,2           627,2           727,6           740,2    
 Dies Precip. Mes          14               6               16                13                16                  5                12                13                  7                10                  8                14    
 Dies Precip.Any          14             20               36                49                65                70                82                95              102              112              120              134    
0 39,2 39,2

[1]
Espinet:
GMB=Gruix màxim del dia
[2]
Espinet:
Neu  a partir de les 22 UTM.
GMN= 1 cm
[3]
Espinet:
Nevada febles part de la nit. Queda sobre teulades cotxes i plantes. No al carrer.
GMN= 2cm
[4]
Espinet:
GMN = 0
Només queda neu als bacs
[5]
Espinet:
GMN = 0
Només queda neu als bacs
[6]
Espinet:
Lleugera enfarinada en alguns llocs bacs del poble
[7]
Espinet:
Al matí encara estaven les obagues enblanquinades.