Precipitació         31             29              31              30                31                30                31                31                30                31                30                31     TIPUS DE
                    2.012      I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII  PRECIPITACIÓ
                           1       2,5[1]               0,4                 3,4                AIGUA  89
                           2       6,5[2]                     NEU 5
                           3       0,4[3]         0,4             7,2               15,4                     0,2         PEDRA-CALAMARSA 0
                           4        [4]          25,6               2,2                       0,2               0,6       NEU A TERRA[5] 13
                           5       0,7[6]           2,9                   1,0             10,8            
                           6        [7]           1,4             18,0                       0,2                 0,2    
                           7        [8]           0,4                             0,2    
                           8        [9]                       8,0          
                           9        [10]                           2,6      
                         10        [11]           1,4                 0,2                     0,2               0,6      
                         11        [12]                         2,4        
                         12        [13]           2,2               2,2               4,4               0,4                 34,6        
                         13        [14]           3,6             10,1                       0,2        
                         14                   2,9               1,4                       3,4        
                         15                   0,4                           0,2      
                         16           1,1                          
                         17           1,8                                 0,2      
                         18                   1,1               0,4                     8,2               0,2               1,4               0,2    
                         19                 9,4             1,4                       0,2               1,6        
                         20                 0,7               14,2                       1,6               0,2               0,2    
                         21               11,9             2,2               0,8                 5,2                 27,2        
                         22               25,9                           0,8        
                         23                                   0,2               0,2    
                         24                                 0,2                 0,2    
                         25                               10,8        
                         26                               13,6               1,6      
                         27                           1,8                     9,8      
                         28     4,7[15]             9,7               6,8                     1,0                 1,0               0,2    
                         29                   3,2               1,0                   0,2             65,3                   0,2    
                         30                  19,8                   27,6               0,4               3,0        
                         31                             0,2               20,0        
 Litres Mes        7,6          10,1           48,2            85,3             57,4             20,0             11,8             38,8             83,1           120,4             18,4               1,6    
 Litres Any        7,6          17,6           65,9          151,2           208,6           228,6           240,4           279,2           362,3           482,7           501,1           502,7    
 Dies Precip. Mes           3               4                5              16                11                  3                  5                  4                  6                18                11                  8    
 Dies Precip.Any           3               7              12              28                39                42                47                51                57                75                86                94    

[1]
Espinet:
Nevada  a partir del vespre.

GMN=2 cm
[2]
Espinet:
Nevada intermitent fins a mig matí
GMN= 9 cm
[3]
Espinet:
Lleugera enfarinada  a primera hora.
GMN= 7 cm
[4]
Espinet:
GMN= 5 cm
[5]
Espinet:
GMB=Gruix màxim del dia
[6]
Espinet:
Enfarinada  a la tarda

GMN =5 cm
[7]
Espinet:
GMN =  5
[8]
Espinet:
GMN= 3
[9]
Espinet:
GMN = 1
Només queda neu als bacs
[10]
Espinet:
GMN = 0
Només queda neu als bacs
[11]
Espinet:
GMN = 0
Només queda neu als bacs
[12]
Espinet:
GMN = 0
Només queda neu als bacs
[13]
Espinet:
GMN = 0
Només queda neu als bacs
[14]
Espinet:
GMN = 0
Només queda neu als bacs
[15]
Espinet:
Una mica enfarinat sobre cotxes i fustes