Precipitació              31                   28                   31                   30                   31                   30                   31                   31                   30                   31                   30                   31     TIPUS DE
                       2.011      I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII  PRECIPITACIÓ
                              1                0,4                          5,0                          1,8        AIGUA  81
                              2                                      4,7       NEU 3
                              3                      7,2                      1,4                    1,4                  0,4                   47,9       PEDRA-CALAMARSA 1
                              4                      0,7                    22,0                  4,0                  0,4                  0,4                   34,6       NEU A TERRA[1] 2
                              5                            5,0                      1,1                   10,1      
                              6                                     18,4      
                              7                          0,4                  6,8                
                              8                      1,1                    8,3                11,2                
                              9                2,2                          
                            10                          17,6                
                            11                            9,7                
                            12                    46,1                        0,4              
                            13                      2,5                    3,6                  5,0                 33,5                        7,9      
                            14                    2,2                10,1                   28,8                   15,5                        1,8      
                            15                    59,4                  0,4                  7,9                           64,8      
                            16                      6,5                                3,6      
                            17                    9,0                          0,7              
                            18                                  2,9          
                            19                    0,4                                  2,2      
                            20                    0,4                                4,0                  6,5      
                            21                      1,1                  1,1                             30,2      
                            22                    0,4                  0,7                                9,4      
                            23                        5,0                    
                            24                        4,3                          6,8                 15,8        
                            25                        0,4                            4,7        
                            26                        7,6                     27,0                  6,8            
                            27                0,4                    2,5                  2,5                      7,6                     27,4        
                            28                8,6                     21,2                      4,7                     13,7        
                            29                4,0     [2]              18,0                  2,2                    
                            30     0,7[3]                        4,7              
                            31                7,6     [4]                    6,8                    0,4              
 Litres Mes           23,8                12,2              155,9                 44,6                 55,8                83,9                 98,3                  8,6                 11,5                 65,5               243,7                    -      
 Litres Any           23,8                36,0              191,9               236,5               292,3              376,2               474,5               483,1               494,6               560,2               803,9               803,9    
 Dies Precip. Mes                7                     5                   12                     9                     6                     9                   10                     3                     5                     5                   14                    -      
 Dies Precip.Any                7                   12                   24                   33                   39                   48                   58                   61                   66                   71                   85                   85    

[1]
Espinet:
Gruix mŕxim del dia
[2]
0 cm
(espesor mŕxim de neu en aquest dia).
Enfarinada sobre teulades,plantes, cotxes
[3]
Espinet:
Calabruix. Neu rodona tova
[4]
2 cm
(espesor mŕxim de neu en aquest dia).