Precipitació              31                   28                   31                   30                   31                   30                   31                   31                   30                   31                   30                   31     TIPUS DE
                       2.010      I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII  PRECIPITACIÓ
                              1                         21,6                    AIGUA  106
                              2                      0,7                    0,4                     26,3             NEU 7
                              3                    13,0                   51,5                   PEDRA-CALAMARSA 0
                              4                1,1                  7,6                   10,1                 33,5                   37,8                      0,7         NEU A TERRA[1] 23
                              5                8,3                    1,1                    2,2                     25,9                        0,4    
                              6                            1,4                
                              7              13,0     [2]                2,2     [3]                0,4                       15,5                    2,2      
                              8                0,4     [4]            14,4                43,4     [5]                2,2                              0,7    
                              9      [6]            17,3      [7]                5,8                16,2                      0,4          
                            10      [8]    [9]                0,4                13,0                    1,8                  0,4                 68,4        
                            11      [10]    [11]                  5,8                       56,2        
                            12                1,8     [12]    [13]             10,8                  4,0                      6,8                 33,5                 14,8        
                            13                0,4     [14]    [15]              0,4                  0,4                  0,7                        0,4        
                            14                6,5     [16]    [17]              0,4                  8,6                  6,1                    0,7                  0,4          
                            15                    1,1      [18]              1,4                  1,1                11,2                          0,7                  0,4     [19]
                            16       13,3[20]  [21]              0,7                    
                            17                    2,2      [22]                  0,7                     31,3                    0,7      
                            18                0,4                  5,4      [23]                14,8                      0,4                    4,3      
                            19                0,4                32,0                    7,6                  23,4                   35,3            
                            20                0,7                              3,2                  0,7                    3,6      
                            21                    1,1                  4,0                            3,6                      7,9    
                            22                    1,4                  7,9                    3,6                             10,8    
                            23                              1,8                          7,6    
                            24                1,1                                0,7          
                            25                8,6                      1,4                    
                            26                      0,7                  5,4                    
                            27                0,2     [24]              0,4                        0,4                          0,4     [25]  
                            28                          1,4                  3,2                  4,0              
                            29                          25,6                  8,6              
                            30                      3,6                        0,4                        7,2                  0,4    
                            31                                    7,9                    0,7    
 Litres Mes           42,7                96,1                76,6                 38,2               136,8              122,4                 52,6               100,1                 86,8               148,3                 19,1                 28,8    
 Litres Any           42,7              138,8              215,3               253,5               390,3              512,7               565,3               665,3               752,1               900,4               919,5               948,3    
 Dies Precip. Mes              13                   11                     9                     9                   15                   13                     5                     7                   10                     6                     7                     8    
 Dies Precip.Any              13                   24                   33                   42                   57                   70                   75                   82                   92                   98                  105                  113    

[1]
Espinet:
Gruix mąxim del dia
[2]
7 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[3]
Espinet:
A quarts de dotze va comenēar a quedar a sobre teulades i plantes. 1 cm
[4]
7 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[5]
Espinet:
Nevant tot el dia, fins les 7 de la tarda. 42 cm.
[6]
5 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[7]
40 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[8]
3 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[9]
35 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[10]
3 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[11]
30 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[12]
2 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[13]
25 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[14]
0 cm. Restes als bacs
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[15]
20 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[16]
0 cm. Restes als bacs
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[17]
10 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[18]
5 cm als bacs
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[19]
0 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
Enfarinada
[20]
Espinet:
Neu a la matinada ha cuallat a la part alta del poble.
[21]
0 cm- Neu als bacs en aquesta cota.
[22]
0 cm- Neu als bacs en aquesta cota.
[23]
0 cm- Neu als bacs en aquesta cota.
[24]
1 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
[25]
0 cm
(espesor mąxim de neu en aquest dia)
Enfarinada sobre teulades i plantes