Precipitació          31               28              31                30                31                30                31                31                30                31                30                31     TIPUS DE
                    2.009      I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII PRECIPITACIÓ
                          1                9,7             1,8               4,0               8,3               1,4               4,3                 10,1          AIGUA 91
                          2                4,3             8,6             10,8                           2,2       NEU 4
                          3              14,0             1,1                       PEDRA-CALAMARSA 3
                          4                 3,6                       NEU A TERRA[1] 6
                          5                         6,1             14,4              
                          6           13,8     [2]          1,4                       2,9              
                          7      [3]          0,0     [4]           17,6                   7,2             16,2            
                          8      [5]               9,0                   0,4               1,1            
                          9             4,3     [6]                       5,0            
                        10           22,3     [7]          0,4             0,0               2,2               0,4                   0,7                 5,0        
                        11                0,7               14,0                       2,2          
                        12                     6,1                     46,0          
                        13                     0,4               0,7                     4,3          
                        14                     15,1                   22,0          
                        15                     9,0                   2,2               2,5               9,0          
                        16                     1,1                    
                        17           1,1[8]                
                        18                     1,8                     15,1          
                        19             1,1                   0,4       21,2            
                        20                     4,0                 0,7         56,5         12,6        
                        21                     0,4                   1,1                 0,7             39,2               12,6     [9]
                        22             1,1                         1,1                 0,4             15,8               0,3             19,4    
                        23                                     8,6    
                        24             0,7                                 13,0    
                        25                         1,1                 0,4            
                        26             0,4                   2,9                 0,7                 5,4             11,2                   3,6    
                        27                             0,4                 0,4               1,1      
                        28                0,0            17,6                               0,4    
                        29                 8,2                             4,3               0,4    
                        30                 1,1             13,3               18,6                         1,4    
                        31           25,9              25,9               35,3                  
 Litres Mes       69,6            30,6            67,9             97,9             59,8             49,9             33,5             31,7           167,3             83,2               7,9             59,4    
 Litres Any       69,6           100,2          168,1           266,1           325,8           375,7           409,2           440,9           608,2           691,4           699,2           758,6    
 Dies Precip. Mes            8                 8                9                17                  5                  7                  8                  8                10                  6                  4                  8    
 Dies Precip.Any            8               16              25                42                47                54                62                70                80                86                90                98    

[1]
Espinet:
[2]
12 cms
(espesor màxim de neu en aquest dia)
[3]
10 cms
(espesor màxim de neu en aquest dia)
[4]
Espinet:
Inapreciable.
Neu a 8 º amb baixa humitat. 5 tarda
[5]
7 cms
(espesor màxim de neu en aquest dia)
[6]
3 cms
(espesor màxim de neu en aquest dia)
[7]
o cms
(restes als bacs)
[8]
Espinet:
Calabruig
[9]
3 cms
(espesor màxim de neu en aquest dia)