Precipitació a  Taradell 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 TIPUS DE
                             2.008     I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII PRECIPITACIÓ  
1                    2,7                  1,1              16,2        AIGUA  111
2          2,0                      0,7                    63,0       NEU 7
3        17,7             3,3                  15,3              6,3               PEDRA-CALAMARSA 3
4          0,3            19,3                    3,7                 NEU A TERRA 5
5                  16,6                
6                  2,0              5,7     6,3            5,2          
7                  19,0              2,7              
8          0,3                   0,3                3,0                    5,4        
9             1,0               1,0            14,0                          5,0    
10                 3,0            30,0              4,0                        1,4    
11          2,0                 19,3            12,3            17,3                  5,8          
12          1,3                   2,7              0,3              2,3            30,0                    7,9      
13                  4,0              5,0                  6,1                  4,3    
14           0,7                  0,3                  9,3                0,4       7,9
15          0,3                    9,0                  0,3                    0,7    
16          0,3                    7,3              5,7                    4,3                2,2    
17                 6,9              3,3              2,7                    1,1        
18           4,0                 8,0              9,0              0,3                    9,7        
19           0,3             0,3                2,7                  30,6          
20          0,3               0,7               6,7              0,7                  
21          0,3         1,7                
22           15,0     [1]            7,6                13,7            
23             5,0     [2]           2,7                    0,3              2,2              5,8        
24                15,0                  
25           4,7                29,0         30,4          0,4              0,4        
26          0,3             0,3             3,0                0,7                  0,4            12,2                18,7     [3]
27                16,0            19,0                      0,4            38,2     [4]
28                 3,7                0,3                  15,1              2,5              4,3    
29                          21,6     [5] 2,5          5,8    
30             4,7                          0,4                0,4    
31           12,0                1,0                18,7              14,4                0,4    
 Total Precipitació Mes               25,3                 32,6                 41,6                   55,9                164,2                123,2                  45,3                  73,1                  63,6                  78,5                  92,5                  89,3    
 Total Precipitació Any               25,3                 57,9                 99,6                 155,5                319,6                442,8                488,1                561,3                624,8                703,3                795,8                885,1    
 Dies Precipitació Mes                  11                      7                      8                      11                     19                     17                       4                       7                       8                     11                       6                     12    
 Dies Precipitació Any                  11                    18                    26                      37                     56                     73                     77                     84                     92                   103                   109                   121    

[1]
NEU
Gruix mŕxim = 3 cm
[2]
NEU
Gruix mŕxim = 3 cm
[3]
Espinet:
5 cms
[4]
Espinet:
3 cms
[5]
Espinet:
Va cuallar  a l'herba uns moments