Precipitació           31               28               31               30               31               30               31               31               30               31               30               31     TIPUS DE
                    2.006      I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII PRECIPITACIÓ
1            0,3              0,9                  0,3                  AIGUA    116  
2            0,3                        0,0                    2,0     NEU        3  
3                        4,3                    0,3     PEDRA-CALAMARSA        3  
4              0,0                      0,3              11,3          NEU A TERRA        5  
5 1,2            1,5                  0,0                        0,3    
6          0,6                  6,6                  1,5                    10,3    
7        16,5                0,0              0,0                            0,3    
8        22,8              0,3                0,3                  0,6              3,0              3,0              0,3              0,4              1,3    
9                                0,3    
10          0,6                    0,0                15,0                  0,4      
11                          0,7              2,0                0,3    
12                  0,6                2,1              2,0              0,3            14,7        
13          0,3                        5,7            103,2              0,3              0,4      
14             21,3          30,6                  0,3    
15          0,9                      0,9     30,7        50,6            11,0                11,3    
16                    3,3                  0,3              0,3              0,7              2,7    
17              10,2                  0,7              0,0                  5,0              0,3    
18              1,8              0,3                      41,0              0,4      
19          0,3              3,3              0,3                  0,0                
20              27,9                      0,3                  0,3    
21              0,3              0,3                    
22          0,3       4,5                    0,0                  1,0    
23                  7,5                  20,3          
24                  0,3                  1,0              1,7          
25          0,3                        0,7              6,0              0,3          
26            3,0                      0,3              0,3            
27 8,3          0,6                0,0                          0,4      
28 28,9              0,0                    
29        42,9                                1,8      
30        21,9                0,0                0,9              6,9                      0,7      
31          0,6                    3,9                  
 Litres Mes      146,4              7,8              9,3            45,6            13,2            11,4            63,6            82,5          171,7            69,9            10,1            31,3    
 Litres Any      146,4          154,2          163,5          209,1          222,3          233,7          297,3          379,8          551,5          621,4          631,5          662,8    
 Dies Precip. Mes           15                 6                 9                 9                 6                 6                 9               11               12                 7                 9               14    
 Dies Precip.Any           15               21               30               39               45               51               60               71               83               90               99             113