Precipitació       31             28             31             30               31               30               31               31               30               31               30               31     TIPUS DE
                    2.005     I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII PRECIPITACIÓ
1                      10,4              AIGUA    109  
2     ip  ip          1,0                  2,7                  14,7     NEU      11  
3     3  ip          1,0                   PEDRA-CALAMARSA        1  
4     ip               -                1,9                    0,3        NEU A TERRA      15  
5                  5,0                      0,9              1,2      
6          2,0                  4,0              1,5                16,2              0,3        
7        10,0                        52,4          
8        10,0              2,0                  3,1              17,4          
9        10,0                  1,0              14,7              1,2              0,3                9,3              0,3    
10                  4,0                6,1              2,7                1,2              1,5      
11     4            2,0              2,7                 -            23,3                1,5        
12                  1,0              0,3              0,6              0,3            12,6              9,1              3,9      
13                    0,3              0,9              31,5            35,4              4,5      
14   2              2,0              7,7                  0,3            13,5            24,3              0,3    
15              3,0                0,3                  27,3              1,5      
16        ip          1,0                      1,8              0,6      
17                38,0        ip          19,8              0,3                0,3    
18               39,8          36,6        
19                           -                    0,3    
20  ip 1          1,0                2,7              18,0                0,3        
21                    3,4                0,3                  0,3              0,3    
22   ip              1,0                0,3              
23            3,0                          4,8              0,3              0,3    
24   1  ip        7,0                      1,2              0,3        
25   ip                      6,7              0,3      ip  
26      ip                    3,1                  0,3    
27   ip  ip                30,3              0,3              0,3        
28   8                1,2                0,3            
29          11,0                    ip  
30      ip                      0,3              0,3      
31                            4,5        
 Litres Mes        -          44,0          21,0          13,0            61,0            20,2            27,6          129,4          161,9          138,7            48,0            16,8    
 Litres Any        -          44,0          65,0          78,0          139,0          159,2          186,8          316,1          478,1          616,8          664,8          681,6    
 Dies Precip. Mes        1             11             10               7               12                 9                 8               11               12               18               14                 8    
 Dies Precip.Any        1             12             22             29               41               50               58               69               81               99             113             121